Ondervonden delicten; persoonskenmerken 2012-2019

Ondervonden delicten; persoonskenmerken 2012-2019

Persoonskenmerken Marges Perioden Ondervonden delicten totaal Aantal delicten (per 100 inwoners) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal Aantal delicten (per 100 inwoners)
Totaal personen Waarde 2019 23,7 3,1
Geslacht: Mannen Waarde 2019 24,9 3,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 22,5 2,7
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 29,2 4,1
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 28,5 3,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 23,7 3,1
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 13,7 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het aantal delicten dat burgers persoonlijk en als privépersoon ondervonden hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus tot en met november van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Sociale veiligheid; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ondervonden delicten totaal
Exclusief ondervonden cybercrime delicten.
Aantal delicten
Geweldsdelicten
Bij geweldsdelicten is sprake van aanvallen of mishandelen door te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen iemand te gebruiken, of door daarmee te dreigen.
Op basis van details van het laatste voorval is een nadere specificatie mogelijk in:
- Mishandeling;
- Bedreiging;
- Geweld met seksuele bedoelingen.
Geweldsdelicten totaal
Aantal delicten