Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton)
Beroepsvervoer Totaal 2021* 565.983
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021* 541.726
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2021* 450.084
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2021* 115.900
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2021* 91.642
Beroepsvervoer Bilateraal, geladen in Nederland 2021* 48.939
Beroepsvervoer Bilateraal, gelost in Nederland 2021* 42.703
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2021* 15.379
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2021* 8.878
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1955.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers van 2019 en 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).