Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratie, belemmering, 2014-2022

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratie, belemmering, 2014-2022

Kenmerken werknemers Marges Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal Waarde 2022 75,9 77,9 63,0 62,6 90,9 89,3 58,3 80,6
Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 75,5 77,5 62,9 62,4 90,7 89,0 57,8 80,2
Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 76,3 78,3 63,1 62,7 91,2 89,6 58,7 80,9
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: westers Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 2e gen westers Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 2e gen westers Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: niet-westers Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: niet-westers Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: niet-westers Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond : onbekend Waarde 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond : onbekend Ondergrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Migratieachtergrond : onbekend Bovengrens 95%-interval 2022 . . . . . . . .
Arbeidsduur: deeltijd Waarde 2022 74,9 77,4 62,6 61,2 89,8 89,0 55,5 78,1
Arbeidsduur: deeltijd Ondergrens 95%-interval 2022 74,3 76,9 62,4 61,0 89,4 88,6 54,9 77,6
Arbeidsduur: deeltijd Bovengrens 95%-interval 2022 75,4 78,0 62,7 61,4 90,2 89,4 56,1 78,6
Arbeidsduur: voltijd Waarde 2022 77,0 78,4 63,4 63,7 92,2 89,7 61,0 83,2
Arbeidsduur: voltijd Ondergrens 95%-interval 2022 76,5 77,9 63,3 63,6 91,9 89,3 60,4 82,8
Arbeidsduur: voltijd Bovengrens 95%-interval 2022 77,6 78,9 63,5 63,8 92,6 90,1 61,6 83,7
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Waarde 2022 77,8 78,3 59,1 57,9 90,0 92,2 55,3 77,8
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Ondergrens 95%-interval 2022 76,8 77,4 58,5 57,3 89,3 91,6 54,2 76,9
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Bovengrens 95%-interval 2022 78,7 79,3 59,6 58,4 90,7 92,8 56,4 78,7
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Waarde 2022 73,5 77,0 63,9 62,5 89,7 87,5 55,6 78,3
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Ondergrens 95%-interval 2022 72,8 76,4 63,7 62,3 89,2 87,0 54,8 77,6
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Bovengrens 95%-interval 2022 74,2 77,6 64,0 62,7 90,1 88,0 56,3 78,9
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd Waarde 2022 78,3 79,4 62,5 62,8 94,5 91,7 60,9 83,6
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd Ondergrens 95%-interval 2022 77,7 78,8 62,4 62,6 94,2 91,3 60,2 83,0
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd Bovengrens 95%-interval 2022 78,9 79,9 62,7 63,0 94,8 92,1 61,6 84,1
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd Waarde 2022 62,8 68,3 63,4 61,4 80,3 81,7 47,2 70,4
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd Ondergrens 95%-interval 2022 61,2 66,8 63,1 60,9 79,1 80,4 45,7 69,0
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd Bovengrens 95%-interval 2022 64,3 69,7 63,7 61,8 81,5 82,9 48,8 71,8
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd Waarde 2022 46,1 53,5 64,3 59,8 53,0 60,2 36,4 56,9
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd Ondergrens 95%-interval 2022 42,7 50,1 63,8 58,8 49,6 56,7 33,1 53,5
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd Bovengrens 95%-interval 2022 49,5 56,9 64,9 60,8 56,4 63,5 39,8 60,3
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze van gegevensverzameling en –verwerking van de NEA op enkele punten van eerdere verslagjaren. Zulke verschillen kunnen systematische effecten hebben op de uitkomsten, waardoor de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet vergelijkbaar zijn met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsbelemmeringen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.