Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen


Deze tabel bevat cijfers over de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn en de actuele inzetbaarheid. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd. Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Perioden TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal personen 2019 74,6 77,9 62,7 62,7 89,7 89,9 53,7 70,9
Migratieachtergrond: Nederland 2019 76,5 80,0 63,0 63,1 90,3 90,8 53,3 71,5
Migratieachtergrond: westers 2019 69,3 71,5 62,7 62,3 88,4 87,6 53,7 68,4
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 66,6 69,4 59,5 59,4 86,1 85,6 56,1 69,6
Arbeidsduur: deeltijd 2019 74,1 77,4 61,8 61,7 89,0 89,8 51,8 69,1
Arbeidsduur: voltijd 2019 75,5 78,7 63,5 63,6 90,8 90,3 55,7 73,4
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2019 78,1 80,6 62,6 63,1 93,4 92,3 56,7 74,8
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2019 64,2 70,3 63,0 61,4 79,8 84,1 43,9 58,1
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2019 48,0 54,3 63,2 59,8 51,9 64,4 32,2 41,0
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens