Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen


Deze tabel bevat cijfers over de fysieke arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd. Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) Geluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Vallen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Struikelen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Bekneld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Snijden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Botsen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijke stoffen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Geweld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Verbranden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Verstikking (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Anders (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal personen 2019 20,1 7,8 8,6 15,6 2,1 5,8 1,9 5,2 4,6 2,2 2,7 2,6 0,5 2,5 15,4 9,1 8,3 6,4 10,6 32,4 4,1
Migratieachtergrond: Nederland 2019 20,5 7,5 8,5 16,2 2,2 6,1 2,0 5,3 4,9 2,2 2,8 2,6 0,5 2,5 15,2 8,5 8,0 6,2 10,8 32,1 4,0
Migratieachtergrond: westers 2019 16,8 9,2 7,9 13,8 1,8 4,6 1,5 5,2 3,5 2,1 2,2 2,6 0,3 2,4 14,4 10,2 8,3 6,6 9,8 30,9 4,6
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 19,8 9,4 9,5 13,5 1,6 4,4 1,5 4,4 2,9 2,3 2,5 2,6 0,6 2,6 17,6 12,1 10,6 7,8 10,0 36,0 4,3
Arbeidsduur: deeltijd 2019 21,1 5,9 5,7 13,4 0,9 4,3 1,0 4,6 2,8 1,5 2,9 2,5 0,3 2,0 18,9 9,9 6,0 7,9 10,7 35,4 3,4
Arbeidsduur: voltijd 2019 18,8 10,0 11,8 18,3 3,4 7,4 2,9 6,0 6,5 3,1 2,5 2,8 0,7 3,0 11,2 8,0 11,0 4,8 10,6 28,8 4,9
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2019 18,0 6,8 7,8 14,1 1,8 4,9 1,5 4,6 4,1 1,9 2,3 2,4 0,4 2,2 14,4 8,1 7,2 5,8 8,6 29,7 4,1
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2019 26,2 11,0 11,1 20,1 2,5 8,1 2,7 7,3 6,0 3,3 3,5 3,2 0,5 3,5 18,7 12,1 11,6 8,4 16,5 41,3 3,9
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2019 33,5 15,2 14,9 25,8 4,9 11,8 4,2 8,4 7,6 4,7 6,0 3,7 0,9 4,3 21,2 15,1 15,6 10,7 26,6 50,2 3,7
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens