Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Vallen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Struikelen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Bekneld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Snijden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Botsen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijke stoffen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Geweld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Verbranden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Verstikking (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Anders (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Stoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal personen 2019 20,1 7,8 8,6 15,6 2,1 5,8 1,9 5,2 4,6 2,2 2,7 2,6 0,5 2,5 15,4 9,1 8,3 6,4 10,6 32,4 4,1
Migratieachtergrond: Nederland 2019 20,5 7,5 8,5 16,2 2,2 6,1 2,0 5,3 4,9 2,2 2,8 2,6 0,5 2,5 15,2 8,5 8,0 6,2 10,8 32,1 4,0
Migratieachtergrond: westers 2019 16,8 9,2 7,9 13,8 1,8 4,6 1,5 5,2 3,5 2,1 2,2 2,6 0,3 2,4 14,4 10,2 8,3 6,6 9,8 30,9 4,6
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 19,8 9,4 9,5 13,5 1,6 4,4 1,5 4,4 2,9 2,3 2,5 2,6 0,6 2,6 17,6 12,1 10,6 7,8 10,0 36,0 4,3
Arbeidsduur: deeltijd 2019 21,1 5,9 5,7 13,4 0,9 4,3 1,0 4,6 2,8 1,5 2,9 2,5 0,3 2,0 18,9 9,9 6,0 7,9 10,7 35,4 3,4
Arbeidsduur: voltijd 2019 18,8 10,0 11,8 18,3 3,4 7,4 2,9 6,0 6,5 3,1 2,5 2,8 0,7 3,0 11,2 8,0 11,0 4,8 10,6 28,8 4,9
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2019 18,0 6,8 7,8 14,1 1,8 4,9 1,5 4,6 4,1 1,9 2,3 2,4 0,4 2,2 14,4 8,1 7,2 5,8 8,6 29,7 4,1
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2019 26,2 11,0 11,1 20,1 2,5 8,1 2,7 7,3 6,0 3,3 3,5 3,2 0,5 3,5 18,7 12,1 11,6 8,4 16,5 41,3 3,9
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2019 33,5 15,2 14,9 25,8 4,9 11,8 4,2 8,4 7,6 4,7 6,0 3,7 0,9 4,3 21,2 15,1 15,6 10,7 26,6 50,2 3,7
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de fysieke arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd. Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen
Vallen
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij zij kunnen vallen van grote hoogte.
Struikelen
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij zij kunnen struikelen of uitglijden.
Bekneld
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij zij bekneld kunnen raken.
Snijden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij zij zich kunnen snijden of steken.
Botsen
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij botsingen of aanrijdingen kunnen voorkomen.
Gevaarlijke stoffen
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij zij een ongeluk kunnen krijgen met gevaarlijke stoffen.
Geweld
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij er een confrontatie kan ontstaan met geweld.
Verbranden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij zij zich kunnen verbranden.
Verstikking
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij verstikking kan voorkomen.
Anders
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen waarbij er een ‘ander gevaar’ kan spelen.
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.