Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 - 2014

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.
De cijfers over de jaren 2005-2011 zijn definitief.
De cijfers over 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) Zie paragraaf 3.

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 - 2014

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijvenTotaal geregistreerde misdrijven (aantal) Geregistreerde misdrijven% van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde misdrijvenPer 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Opgehelderde misdrijvenTotaal opgehelderde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven% van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde verdachtenTotaal geregistreerde verdachten (aantal)
Misdrijven, totaal Nederland 2014* 1.006.770 100 59,8 247.735 24,6 311.990
1 Vermogensmisdrijven Nederland 2014* 623.960 62 37,1 87.110 14,0 119.555
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Nederland 2014* 134.370 13 8,0 26.035 19,4 37.155
3 Gewelds- en seksuele misdrijven Nederland 2014* 97.015 10 5,8 61.565 63,5 72.055
4 Misdrijven WvSr (overig) Nederland 2014* 11.825 1 0,7 8.385 70,9 8.995
5 Verkeersmisdrijven Nederland 2014* 114.470 11 6,8 42.105 36,8 42.415
6 Drugsmisdrijven Nederland 2014* 15.845 2 0,9 14.545 91,8 22.010
7 (Vuur)wapenmisdrijven Nederland 2014* 5.865 1 0,3 5.530 94,3 6.840
9 Misdrijven overige wetten Nederland 2014* 3.420 0 0,2 2.460 71,9 2.965
Bron: CBS.
Verklaring van tekens