Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading, 2010-2022

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading, 2010-2022

Vervoerstromen Soort lading Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm) Vervoerde containereenheden (1 000 teu)
Totaal Totaal 2021 december* 29.922 3.883 428
Totaal Totaal 2022 januari* 30.299 3.835 458
Totaal Totaal 2022 februari* 29.562 3.813 409
Totaal Totaal 2022 maart* 33.219 4.194 497
Totaal Totaal 2022 april* 30.581 3.912 463
Totaal Totaal 2022 mei* 31.567 3.987 495
Totaal Totaal 2022 juni* 30.877 3.896 473
Totaal Totaal 2022 juli* 28.659 3.594 440
Totaal Totaal 2022 augustus* 24.809 3.123 398
Totaal Totaal 2022 september* 28.429 3.590 409
Totaal Totaal 2022 oktober* 31.635 4.048 447
Totaal Totaal 2022 november* 29.857 3.788 407
Totaal Droge bulk 2021 december* 16.177 2.173
Totaal Droge bulk 2022 januari* 15.680 2.023
Totaal Droge bulk 2022 februari* 16.195 2.180
Totaal Droge bulk 2022 maart* 18.204 2.380
Totaal Droge bulk 2022 april* 16.270 2.170
Totaal Droge bulk 2022 mei* 16.531 2.179
Totaal Droge bulk 2022 juni* 16.269 2.152
Totaal Droge bulk 2022 juli* 14.471 1.901
Totaal Droge bulk 2022 augustus* 12.164 1.614
Totaal Droge bulk 2022 september* 14.901 1.949
Totaal Droge bulk 2022 oktober* 17.079 2.284
Totaal Droge bulk 2022 november* 16.273 2.154
Totaal Natte bulk 2021 december* 9.819 1.238
Totaal Natte bulk 2022 januari* 10.494 1.321
Totaal Natte bulk 2022 februari* 9.613 1.175
Totaal Natte bulk 2022 maart* 10.524 1.280
Totaal Natte bulk 2022 april* 10.108 1.242
Totaal Natte bulk 2022 mei* 10.542 1.274
Totaal Natte bulk 2022 juni* 10.381 1.246
Totaal Natte bulk 2022 juli* 10.286 1.218
Totaal Natte bulk 2022 augustus* 9.199 1.096
Totaal Natte bulk 2022 september* 10.055 1.222
Totaal Natte bulk 2022 oktober* 10.653 1.289
Totaal Natte bulk 2022 november* 9.961 1.198
Totaal Container 2021 december* 3.926 472 428
Totaal Container 2022 januari* 4.125 491 458
Totaal Container 2022 februari* 3.754 458 409
Totaal Container 2022 maart* 4.492 534 497
Totaal Container 2022 april* 4.203 500 463
Totaal Container 2022 mei* 4.494 533 495
Totaal Container 2022 juni* 4.227 498 473
Totaal Container 2022 juli* 3.902 475 440
Totaal Container 2022 augustus* 3.446 414 398
Totaal Container 2022 september* 3.472 419 409
Totaal Container 2022 oktober* 3.903 476 447
Totaal Container 2022 november* 3.623 435 407
Binnenlands vervoer Totaal 2021 december* 9.345 1.025 209
Binnenlands vervoer Totaal 2022 januari* 9.380 1.011 220
Binnenlands vervoer Totaal 2022 februari* 9.425 991 188
Binnenlands vervoer Totaal 2022 maart* 11.689 1.212 240
Binnenlands vervoer Totaal 2022 april* 10.129 1.067 218
Binnenlands vervoer Totaal 2022 mei* 10.847 1.144 240
Binnenlands vervoer Totaal 2022 juni* 10.732 1.124 233
Binnenlands vervoer Totaal 2022 juli* 10.074 1.073 217
Binnenlands vervoer Totaal 2022 augustus* 8.576 939 216
Binnenlands vervoer Totaal 2022 september* 9.753 1.036 206
Binnenlands vervoer Totaal 2022 oktober* 10.268 1.122 217
Binnenlands vervoer Totaal 2022 november* 10.207 1.109 203
Binnenlands vervoer Droge bulk 2021 december* 4.744 552
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 januari* 4.495 513
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 februari* 4.940 539
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 maart* 6.154 658
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 april* 4.876 533
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 mei* 5.225 566
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 juni* 5.278 570
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 juli* 4.804 529
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 augustus* 3.703 424
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 september* 4.745 509
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 oktober* 5.024 575
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 november* 5.374 604
Binnenlands vervoer Natte bulk 2021 december* 2.833 292
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 januari* 3.052 316
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 februari* 2.863 290
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 maart* 3.504 354
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 april* 3.415 355
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 mei* 3.651 383
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 juni* 3.491 359
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 juli* 3.498 354
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 augustus* 3.123 327
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 september* 3.352 349
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 oktober* 3.477 360
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 november* 3.144 326
Binnenlands vervoer Container 2021 december* 1.768 181 209
Binnenlands vervoer Container 2022 januari* 1.833 182 220
Binnenlands vervoer Container 2022 februari* 1.622 162 188
Binnenlands vervoer Container 2022 maart* 2.031 200 240
Binnenlands vervoer Container 2022 april* 1.838 179 218
Binnenlands vervoer Container 2022 mei* 1.972 194 240
Binnenlands vervoer Container 2022 juni* 1.963 195 233
Binnenlands vervoer Container 2022 juli* 1.772 190 217
Binnenlands vervoer Container 2022 augustus* 1.749 188 216
Binnenlands vervoer Container 2022 september* 1.656 178 206
Binnenlands vervoer Container 2022 oktober* 1.767 186 217
Binnenlands vervoer Container 2022 november* 1.689 179 203
Aanvoer Totaal 2021 december* 5.313 702 72
Aanvoer Totaal 2022 januari* 5.751 776 73
Aanvoer Totaal 2022 februari* 5.856 764 74
Aanvoer Totaal 2022 maart* 5.853 781 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn nader voorlopig. De jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 14 april 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.


Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Vervoerd ladinggewicht (bruto-plusgewicht van goederen)
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containereenheden
Containereenheid
Standaardeenheid voor het tellen van containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals. Deze eenheid wordt uitgedrukt in aantallen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
Een eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.