Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten, 2015-2020

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten, 2015-2020

Regio's Perioden Jongeren met jeugdbescherming (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdreclassering (% (zie toelichting))
Nederland 2020 1,2 0,4
Noord-Nederland (LD) 2020 1,5 0,4
Oost-Nederland (LD) 2020 1,4 0,3
West-Nederland (LD) 2020 1,1 0,4
Zuid-Nederland (LD) 2020 1,3 0,3
Groningen (PV) 2020 1,5 0,5
Fryslân (PV) 2020 1,6 0,3
Drenthe (PV) 2020 1,3 0,4
Overijssel (PV) 2020 1,4 0,3
Flevoland (PV) 2020 1,3 0,5
Gelderland (PV) 2020 1,3 0,3
Utrecht (PV) 2020 1,0 0,3
Noord-Holland (PV) 2020 1,0 0,4
Zuid-Holland (PV) 2020 1,2 0,5
Zeeland (PV) 2020 1,5 0,4
Noord-Brabant (PV) 2020 1,1 0,3
Limburg (PV) 2020 1,7 0,4
Oost-Groningen (CR) 2020 . .
Delfzijl en omgeving (CR) 2020 . .
Overig Groningen (CR) 2020 . .
Noord-Friesland (CR) 2020 . .
Zuidwest-Friesland (CR) 2020 . .
Zuidoost-Friesland (CR) 2020 . .
Noord-Drenthe (CR) 2020 . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 . .
Noord-Overijssel (CR) 2020 . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 . .
Twente (CR) 2020 . .
Veluwe (CR) 2020 . .
Achterhoek (CR) 2020 . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 . .
Utrecht (CR) 2020 . .
Kop van Noord-Holland (CR) 2020 . .
Alkmaar en omgeving (CR) 2020 . .
IJmond (CR) 2020 . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 . .
Zaanstreek (CR) 2020 . .
Groot-Amsterdam (CR) 2020 . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 . .
Delft en Westland (CR) 2020 . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 . .
Groot-Rijnmond (CR) 2020 . .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 . .
Overig Zeeland (CR) 2020 . .
West-Noord-Brabant (CR) 2020 . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 . .
Noord-Limburg (CR) 2020 . .
Midden-Limburg (CR) 2020 . .
Zuid-Limburg (CR) 2020 . .
Flevoland (CR) 2020 . .
Aa en Hunze 2020 1,5 .
Aalburg 2020 . .
Aalsmeer 2020 0,6 0,2
Aalten 2020 1,3 .
Achtkarspelen 2020 2,0 0,3
Alblasserdam 2020 1,4 .
Albrandswaard 2020 0,4 0,3
Alkmaar 2020 1,4 0,4
Almelo 2020 2,1 0,5
Almere 2020 1,1 0,6
Alphen aan den Rijn 2020 1,2 0,4
Alphen-Chaam 2020 0,5 .
Altena 2020 1,1 .
Ameland 2020 . .
Amersfoort 2020 1,0 0,4
Amstelveen 2020 0,5 0,3
Amsterdam 2020 0,9 0,7
Apeldoorn 2020 1,7 0,3
Appingedam 2020 1,7 0,7
Arnhem 2020 1,3 0,6
Assen 2020 1,3 0,6
Asten 2020 1,3 .
Baarle-Nassau 2020 . .
Baarn 2020 1,0 0,3
Barendrecht 2020 0,5 0,3
Barneveld 2020 1,6 0,2
Bedum 2020 . .
Beek (L.) 2020 0,8 .
Beekdaelen 2020 1,1 .
Beemster 2020 1,0 .
Beesel 2020 1,7 0,6
Bellingwedde 2020 . .
Berg en Dal 2020 1,2 0,2
Bergeijk 2020 0,9 .
Bergen (L.) 2020 1,4 .
Bergen (NH.) 2020 1,0 0,3
Bergen op Zoom 2020 1,3 0,6
Berkelland 2020 1,3 0,3
Bernheze 2020 0,9 .
Best 2020 0,8 .
Beuningen 2020 1,1 0,3
Beverwijk 2020 1,2 0,4
het Bildt 2020 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft een aantal indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd. Door clustering van de gemeenten naar inwonersaantal kunnen gemeenten van dezelfde omvang met elkaar worden vergeleken.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De volgorde van de categorieën in de selectie Regio's is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers in deze tabel.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdbescherming
in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Jongeren met jeugdreclassering
in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.