Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten


Deze tabel beschrijft een aantal indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd. Door clustering van de gemeenten naar inwonersaantal kunnen gemeenten van dezelfde omvang met elkaar worden vergeleken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2019 en heel 2019 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 worden alle cijfers over 2019 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2020:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2019 en heel 2019 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2019 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste half jaar van 2020 worden eind oktober 2020 gepubliceerd.

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Regio's Perioden Jongeren met jeugdhulp in natura (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdh. met verbl. in nat. (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdbescherming (% (zie toelichting)) Jeugdbesch. en jeugdh. met verbl. in nat (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdreclassering (% (zie toelichting))
Nederland 2019* 12,2 9,7 1,2 47,3 0,4
Friesland (PV) 2019* 11,5 13,8 1,5 52,3 0,3
Zeeland (PV) 2019* 12,7 12,9 1,4 48,9 0,4
Limburg (PV) 2019* 14,6 10,4 1,6 43,3 0,4
Aa en Hunze 2019* 12,1 13,0 1,3 58,3 0,3
Middelburg (Z.) 2019* 11,5 16,9 1,5 61,6 0,5
Sittard-Geleen 2019* 17,3 9,8 1,6 40,8 0,5
Minder dan 20 000 inwoners 2019* 10,7 9,7 1,0 47,2 0,2
20 000 tot 50 000 inwoners 2019* 11,8 10,0 1,2 48,1 0,3
50 000 tot 100 000 inwoners 2019* 12,2 10,6 1,3 48,8 0,4
100 000 tot 150 000 inwoners 2019* 13,9 9,7 1,5 46,3 0,4
150 000 tot 250 000 inwoners 2019* 11,9 9,7 1,2 44,3 0,5
250 000 inwoners of meer 2019* 13,6 8,0 1,2 47,1 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens