MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie 2007/'08-2013/'14

MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie 2007/'08-2013/'14

Geslacht Persoonskenmerken Opleidingsrichting Arbeidsmarktpositie Peilmoment Perioden Mbo-schoolverlaters Totaal (aantal) Mbo-schoolverlaters Bol voltijd (aantal) Mbo-schoolverlaters Bbl (aantal)
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie Direct na schoolverlaten 2011/'12 142.850 70.050 72.800
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie Direct na schoolverlaten 2012/'13 136.350 68.960 67.390
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie Direct na schoolverlaten 2013/'14 131.610 72.090 59.530
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie 1 jaar na schoolverlaten 2011/'12 141.950 69.400 72.550
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie 1 jaar na schoolverlaten 2012/'13 135.500 68.330 67.170
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie 1 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie 2 jaar na schoolverlaten 2011/'12 141.180 68.910 72.270
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie 2 jaar na schoolverlaten 2012/'13
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Totaal arbeidsmarktpositie 2 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk Direct na schoolverlaten 2011/'12 103.130 44.730 58.400
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk Direct na schoolverlaten 2012/'13 95.070 42.050 53.020
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk Direct na schoolverlaten 2013/'14 92.450 44.320 48.130
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk 1 jaar na schoolverlaten 2011/'12 101.650 44.130 57.520
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk 1 jaar na schoolverlaten 2012/'13 97.530 43.460 54.080
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk 1 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk 2 jaar na schoolverlaten 2011/'12 101.690 44.550 57.140
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk 2 jaar na schoolverlaten 2012/'13
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) werk 2 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering Direct na schoolverlaten 2011/'12 10.950 5.150 5.800
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering Direct na schoolverlaten 2012/'13 12.010 6.010 6.000
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering Direct na schoolverlaten 2013/'14 10.930 6.220 4.710
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2011/'12 14.160 7.920 6.250
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2012/'13 13.530 8.150 5.380
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2011/'12 15.340 8.710 6.630
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2012/'13
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met (alleen) uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering Direct na schoolverlaten 2011/'12 6.050 1.320 4.730
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering Direct na schoolverlaten 2012/'13 6.220 1.480 4.750
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering Direct na schoolverlaten 2013/'14 5.380 1.430 3.950
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2011/'12 7.440 2.480 4.960
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2012/'13 6.560 2.280 4.280
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2011/'12 7.270 2.570 4.700
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2012/'13
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Met werk én uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering Direct na schoolverlaten 2011/'12 22.720 18.860 3.860
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering Direct na schoolverlaten 2012/'13 23.040 19.430 3.610
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering Direct na schoolverlaten 2013/'14 22.860 20.120 2.740
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2011/'12 18.690 14.870 3.830
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2012/'13 17.880 14.450 3.430
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering 1 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2011/'12 16.880 13.080 3.800
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2012/'13
Mannen en vrouwen Algemeen totaal Totaal opleidingsrichting en sector Zonder werk of uitkering 2 jaar na schoolverlaten 2013/'14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters. Er worden gegevens verstrekt over leerweg en diplomaniveau, arbeidsmarktpositie, leeftijd en herkomstgroepering, opleidingsrichting en sector van het diploma of van inschrijving (in geval van geen diploma).

Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2007/'08 tot en met 2013/'14.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Mbo-schoolverlaters
Mbo-schoolverlaters zijn mbo-ers die aan het begin van een schooljaar ingeschreven waren in het bekostigd onderwijs en in het schooljaar daarop niet meer. Enkel de schoolverlaters die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn, vormen onderdeel van de schoolverlaters populatie in deze tabellen.
Leerlingen die doorstromen naar andere vorm(en) van (bekostigd) onderwijs zijn buiten beschouwing gelaten.
Totaal
Bol voltijd
Beroepsopleidende leerweg, voltijdonderwijs.
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20-60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf of instelling).

Het voltijdonderwijs is dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
Bbl
Beroepsbegeleidende leerweg.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.