Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt, 2003-2022

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur Onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 86 25
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 14 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 41 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 29 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 11 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 31 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 15 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 14 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 2 1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 19 14
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 27 6
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 39 5
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 1 0
Mannen Totaal personen 2022 1e kwartaal 61 12
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 7 5
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 28 2
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 22 1
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 6 1
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 26 4
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 12 2
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 12 2
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 2 1
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 15 6
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 23 3
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 23 3
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0 0
Vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 25 13
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 8 6
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 12 3
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 7 1
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 5 2
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 5 5
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 3 1
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 2 3
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 0 0
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 4 8
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 5 3
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 16 2
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Gewenste arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde week wil werken.
Voltijd
Persoon wil voltijd gaan werken, 35 uur per week of meer.
Onbekend
Onbekend hoeveel uur persoon wil gaan werken.