Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt, 2003-2022

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Wil niet meer werken of niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-werkzame bevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Niet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Niet gezocht vanwege andere reden (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 13.175 9.412 505 8.907 3.763 356 3.407 196 27 170 104 3.107 . 3.107 280 356 1.598 791 81
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 2.137 1.578 209 1.369 559 130 429 77 2 74 30 323 . 323 3 287 0 25 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 4.356 3.787 144 3.643 569 118 451 37 5 32 37 377 . 377 99 57 1 193 28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 2.259 1.981 78 1.903 278 76 202 17 1 16 19 167 . 167 30 44 0 76 16
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 2.097 1.806 66 1.740 291 42 249 20 4 16 18 210 . 210 68 12 0 117 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 6.683 4.047 152 3.895 2.636 108 2.528 83 19 64 38 2.407 . 2.407 178 12 1.597 573 46
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 2.345 2.020 82 1.938 326 39 287 18 2 16 15 254 . 254 56 10 1 174 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 2.403 1.738 58 1.680 665 51 614 29 7 22 17 568 . 568 97 2 133 309 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 1.934 290 13 277 1.645 18 1.626 36 10 26 6 1.585 . 1.585 26 1 1.463 90 6
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 3.394 1.819 143 1.676 1.575 115 1.460 76 6 70 36 1.348 . 1.348 111 164 674 368 30
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 4.883 3.614 207 3.407 1.269 128 1.141 69 8 61 33 1.039 . 1.039 97 125 521 272 24
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 4.804 3.928 151 3.776 877 111 766 49 12 37 33 684 . 684 68 66 393 132 24
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 94 52 4 48 42 2 40 3 0 2 1 36 . 36 5 0 9 19 2
Mannen Totaal personen 2022 1e kwartaal 6.595 4.974 192 4.781 1.621 176 1.445 109 13 96 50 1.286 . 1.286 26 178 725 322 35
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 1.086 797 101 697 289 64 225 46 1 45 16 163 . 163 1 146 0 11 4
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 2.193 1.989 47 1.942 204 57 147 20 2 18 13 113 . 113 5 27 1 68 12
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.144 1.025 29 997 119 42 76 11 1 10 6 59 . 59 1 22 0 29 6
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.049 963 18 945 86 15 71 9 2 8 7 54 . 54 4 5 0 39 6
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 3.316 2.188 45 2.143 1.128 55 1.073 42 10 32 20 1.010 . 1.010 20 4 724 243 19
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 1.167 1.046 16 1.030 121 19 102 6 0 6 9 87 . 87 4 3 0 74 6
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 1.200 953 21 933 246 26 221 15 3 11 7 199 . 199 10 1 48 129 11
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 949 188 8 180 761 11 750 21 6 15 4 724 . 724 6 0 675 41 2
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 1.703 1.052 64 987 652 61 590 37 2 36 21 532 . 532 12 84 262 160 14
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 2.473 1.907 77 1.830 566 61 505 44 6 39 15 446 . 446 9 63 257 106 10
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 2.371 1.983 50 1.933 389 53 336 25 6 19 14 297 . 297 6 31 203 48 9
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 47 32 1 31 15 1 14 2 0 2 0 12 . 12 0 0 3 7 2
Vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 6.581 4.439 313 4.126 2.142 180 1.962 88 14 74 54 1.820 . 1.820 254 178 873 469 46
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 1.050 781 108 673 270 66 204 30 2 29 14 160 . 160 2 141 0 14 3
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 2.163 1.799 98 1.701 365 61 304 17 3 14 24 264 . 264 94 29 0 126 15
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.115 955 49 906 159 33 126 6 0 5 12 108 . 108 29 22 0 48 10
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.048 843 49 794 205 27 178 11 3 8 11 156 . 156 65 7 0 78 6
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 3.367 1.859 107 1.752 1.507 53 1.455 41 9 32 17 1.397 . 1.397 158 8 873 329 28
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 1.178 974 66 908 205 20 184 12 1 10 6 167 . 167 52 7 1 100 8
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 1.203 784 37 747 419 25 394 15 4 11 10 369 . 369 87 1 84 180 17
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 985 102 4 97 884 7 876 15 4 11 1 860 . 860 19 1 788 49 3
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 1.691 767 79 689 924 54 870 39 5 34 15 816 . 816 99 81 412 208 16
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 2.410 1.707 130 1.577 703 67 636 24 2 22 19 593 . 593 88 62 264 166 14
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 2.433 1.945 101 1.843 488 58 430 24 6 18 19 387 . 387 62 36 190 84 15
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 46 19 3 16 27 1 26 1 0 0 1 24 . 24 5 0 6 12 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.

Tot en met 2012 werd verondersteld dat personen die 12 uur of meer per week werken, en meer uren willen werken, niet binnen twee weken kunnen starten. Aan deze groep werd daarom niet gevraagd of ze binnen twee weken kunnen starten. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent deze vraag wel krijgt. Het aantal mensen dat binnen twee weken kan starten is daardoor groter dan voorheen en het resterende deel van de werkzame beroepsbevolking dat niet meer uren wil werken of niet beschikbaar is, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.

Wil niet meer werken of niet beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen:
-  Die voltijd (35 uur of meer per week) werken in hun eerste werkkring.
-  Die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken (aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen);
-  Die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring, binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn;

Tot en met 2012 werd verondersteld dat personen die 12 uur of meer per week werken, en meer uren willen werken, niet binnen twee weken kunnen starten. Aan deze groep werd daarom niet gevraagd of ze binnen twee weken kunnen starten. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent deze vraag wel krijgt. Het aantal mensen dat binnen twee weken kan starten is daardoor groter dan voorheen en het resterende deel van de werkzame beroepsbevolking dat niet meer uren wil werken of niet beschikbaar is, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht vanwege ontmoediging
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachtten.

Tot en met 2014 werd verondersteld dat voor personen die niet 12 uur of meer per week willen werken en daar een bepaalde reden voor opgeven, dezelfde reden geldt als men wel minder dan 12 uur per week wilde werken maar geen werk zocht. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent ook een andere reden kan geven om niet te zoeken naar werk voor minder dan 12 uur per week. De groep die ontmoediging als reden om niet te zoeken noemt, blijkt daardoor in omvang groter te zijn dan voorheen en het resterende deel dat vanwege andere redenen niet gezocht heeft, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.
Niet gezocht vanwege andere reden
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht om redenen anders dan dat zij daar weinig resultaat van verwachtten.

Tot en met 2014 werd verondersteld dat voor personen die niet 12 uur of meer per week willen werken en daar een bepaalde reden voor opgeven, dezelfde reden geldt als men wel minder dan 12 uur per week wilde werken maar geen werk zocht. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent ook een andere reden kan geven om niet te zoeken naar werk voor minder dan 12 uur per week. De groep die ontmoediging als reden om niet te zoeken noemt, blijkt daardoor in omvang groter te zijn dan voorheen en het resterende deel dat vanwege andere redenen niet gezocht heeft, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.
Gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, maar heeft wel recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Wil werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht, maar wil wel betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Vanwege zorg gezin/huishouden
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor gezin of huishouden.
Vanwege opleiding/studie
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege een opleiding of studie.
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege vut, pensioen of hoge leeftijd.
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Vanwege andere redenen
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege andere redenen.