Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolkingWil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingWerkloze beroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtBeschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege andere reden (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingGezocht, niet beschikbaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 335 314 212 65 147 154
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2019 89 100 74 9 64 40
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2019 67 60 22 5 17 35
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2019 50 43 20 6 14 28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2019 76 46 26 10 16 23
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2019 48 54 31 16 15 23
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2019 6 11 40 18 22 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens