Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-werkzame bevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingWerkloze beroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingNiet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtBeschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege andere reden (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingGezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2008 12.315 3.957 318 3.639 276 54 222 66 3.297 165 3.132 313 404 1.348 727 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 12.936 4.162 350 3.812 229 68 161 155 3.427 207 3.220 223 461 1.534 772 230
Mannen Totaal personen 2008 6.168 1.569 141 1.427 130 27 103 26 1.272 60 1.212 8 197 654 273 80
Mannen Totaal personen 2018 6.464 1.778 182 1.596 113 32 82 66 1.417 85 1.331 12 239 705 302 74
Vrouwen Totaal personen 2008 6.148 2.388 176 2.212 146 27 119 41 2.025 105 1.920 305 207 695 454 261
Vrouwen Totaal personen 2018 6.472 2.384 169 2.216 116 37 80 89 2.011 122 1.889 211 222 829 470 156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens