Werknemers; combibanen, 2003-2022

Werknemers; combibanen, 2003-2022

Geslacht Positie in de eerste werkkring Positie in de tweede werkkring Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 7.699
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 7.776
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal 7.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2021 4e kwartaal 7.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 7.926
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 1e kwartaal 653
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 2e kwartaal 714
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 712
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 4e kwartaal 722
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2022 1e kwartaal 725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 1e kwartaal 7.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 2e kwartaal 7.062
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 7.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 4e kwartaal 7.178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2022 1e kwartaal 7.201
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 5.180
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 5.247
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal 5.234
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 4e kwartaal 5.261
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 5.296
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 1e kwartaal 309
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 2e kwartaal 338
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 342
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 4e kwartaal 353
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2022 1e kwartaal 362
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 1e kwartaal 4.871
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 2e kwartaal 4.909
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 4.891
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 4e kwartaal 4.908
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.934
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 2.519
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 2.529
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal 2.632
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 4e kwartaal 2.639
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.630
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 1e kwartaal 345
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 2e kwartaal 376
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 369
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 4e kwartaal 369
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2022 1e kwartaal 363
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 1e kwartaal 2.174
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 2e kwartaal 2.153
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 2.263
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 4e kwartaal 2.270
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.267
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over het hebben van een tweede baan of werkkring. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar de positie in de tweede baan of werkkring. Voor de verschillende indelingen zijn uitsplitsingen naar geslacht, positie in de eerste werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werknemers; combibanen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.