Werkzame beroepsbevolking; werkadres, 2010-2020

Werkzame beroepsbevolking; werkadres, 2010-2020

Geslacht Werkadres Positie werkkring Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2020 8.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2020 7.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige Totaal personen 2020 1.516
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op woonadres Totaal Totaal personen 2020 1.773
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op woonadres Werknemer Totaal personen 2020 977
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op woonadres Zelfstandige Totaal personen 2020 796
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam in eigen woning Totaal Totaal personen 2020 811
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam in eigen woning Werknemer Totaal personen 2020 478
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam in eigen woning Zelfstandige Totaal personen 2020 334
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam vanuit eigen woning Totaal Totaal personen 2020 795
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam vanuit eigen woning Werknemer Totaal personen 2020 475
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam vanuit eigen woning Zelfstandige Totaal personen 2020 320
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam bij eigen woning Totaal Totaal personen 2020 167
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam bij eigen woning Werknemer Totaal personen 2020 24
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam bij eigen woning Zelfstandige Totaal personen 2020 142
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op vast werkadres Totaal Totaal personen 2020 6.372
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op vast werkadres Werknemer Totaal personen 2020 5.842
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam op vast werkadres Zelfstandige Totaal personen 2020 531
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam zonder vast werkadres Totaal Totaal personen 2020 681
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam zonder vast werkadres Werknemer Totaal personen 2020 540
Totaal mannen en vrouwen Werkzaam zonder vast werkadres Zelfstandige Totaal personen 2020 142
Totaal mannen en vrouwen Werkadres onbekend Totaal Totaal personen 2020 125
Totaal mannen en vrouwen Werkadres onbekend Werknemer Totaal personen 2020 77
Totaal mannen en vrouwen Werkadres onbekend Zelfstandige Totaal personen 2020 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over het werkadres van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de locatie waar ze werkzaam zijn. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, naar de positie in de werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.