Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit, 2011-2022

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit, 2011-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan een half jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar 6 tot 12 maanden (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 5 tot 10 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 10 tot 20 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 20 jaar of langer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2018 1e kwartaal 1.929 599 415 709 109 51 25
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2018 2e kwartaal 1.962 615 429 722 98 51 27
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2018 3e kwartaal 2.008 691 404 711 91 61 31
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2018 4e kwartaal 1.981 671 393 722 85 59 32
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2019 1e kwartaal 1.922 596 420 721 86 50 31
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2019 2e kwartaal 1.944 595 436 716 92 53 32
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2019 3e kwartaal 1.948 627 402 720 95 50 36
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2019 4e kwartaal 1.879 589 371 723 92 48 35
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2020 1e kwartaal 1.820 571 386 686 83 48 29
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2020 2e kwartaal 1.672 452 374 679 79 43 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Anciënniteit
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan een half jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een half jaar.
6 tot 12 maanden
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 6 tot 12 maanden.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
5 tot 10 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 5 tot 10 jaar.
10 tot 20 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 10 tot 20 jaar.
20 jaar of langer
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 20 jaar of langer.