Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Gegevens over anciënniteit vóór 2011 zijn enkel op aanvraag via maatwerk beschikbaar en alleen voor de populatie personen die 12 uur of meer per week werkzaam zijn.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) AnciënniteitKorter dan 1 jaarKorter dan 1 jaar (x 1 000) AnciënniteitLanger dan 1 jaarLanger dan 1 jaar (x 1 000) Langer dan 1 jaar1 tot 5 jaar1 tot 2 jaar (x 1 000) Langer dan 1 jaar1 tot 5 jaar2 tot 5 jaar (x 1 000) AnciënniteitLanger dan 1 jaar5 tot 10 jaar (x 1 000) AnciënniteitLanger dan 1 jaar10 tot 20 jaar (x 1 000) AnciënniteitLanger dan 1 jaar20 jaar of langer (x 1 000) AnciënniteitLanger dan 1 jaarLanger dan 1 jaar, exacte duur onbekend (x 1 000) AnciënniteitOnbekend (x 1 000) Gemiddelde anciënniteit (jaren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 8.953 1.571 7.372 1.008 1.630 1.304 1.839 1.462 128 10 9,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 7.475 1.442 6.029 898 1.377 1.029 1.471 1.156 97 5 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2019 1.101 119 977 99 202 212 252 188 24 4 10,5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2019 344 7 336 10 45 57 108 110 6 1 15,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens