Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan 1 jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan een half jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar 6 tot 12 maanden (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 2 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 2 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 5 tot 10 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 10 tot 20 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 20 jaar of langer (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend (x 1 000) Anciënniteit Onbekend (x 1 000) Gemiddelde anciënniteit (jaren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 8.654 1.490 827 664 7.153 2.345 896 1.449 1.487 1.813 1.390 118 11 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 8.747 1.553 856 698 7.183 2.409 937 1.471 1.410 1.831 1.417 116 11 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 8.835 1.617 912 706 7.207 2.445 927 1.519 1.289 1.887 1.469 117 10 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 8.862 1.595 910 685 7.255 2.511 941 1.570 1.304 1.864 1.454 122 11 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 8.866 1.559 853 706 7.298 2.576 1.004 1.572 1.345 1.833 1.421 124 9 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.941 1.588 842 746 7.343 2.610 1.015 1.595 1.341 1.824 1.440 126 10 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 8.992 1.597 866 731 7.384 2.644 1.006 1.638 1.251 1.860 1.502 128 11 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 9.012 1.541 840 700 7.462 2.724 1.009 1.715 1.277 1.841 1.484 135 9 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 9.014 1.516 822 694 7.487 2.768 1.045 1.723 1.318 1.821 1.456 125 10 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 2e kwartaal 8.882 1.357 673 684 7.515 2.774 1.052 1.723 1.319 1.801 1.494 126 11 9,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 1e kwartaal 7.212 1.376 769 608 5.831 1.991 794 1.197 1.188 1.478 1.081 93 6 9,5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 2e kwartaal 7.295 1.423 784 639 5.867 2.048 822 1.226 1.136 1.492 1.100 91 5 9,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 3e kwartaal 7.375 1.484 857 627 5.886 2.093 815 1.278 1.024 1.535 1.143 90 5 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 4e kwartaal 7.406 1.470 856 614 5.932 2.143 830 1.313 1.042 1.512 1.139 95 4 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 1e kwartaal 7.394 1.431 784 647 5.959 2.198 888 1.310 1.068 1.485 1.117 92 4 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 2e kwartaal 7.470 1.460 774 686 6.005 2.253 905 1.348 1.054 1.459 1.142 98 5 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 3e kwartaal 7.528 1.468 812 655 6.055 2.293 898 1.395 990 1.484 1.192 97 6 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 4e kwartaal 7.509 1.410 788 622 6.096 2.356 900 1.457 1.005 1.457 1.175 103 4 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 1e kwartaal 7.501 1.393 764 629 6.104 2.384 928 1.456 1.031 1.454 1.141 94 5 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 2e kwartaal 7.355 1.239 615 624 6.111 2.390 936 1.454 1.019 1.428 1.176 97 5 9,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 1e kwartaal 1.442 114 58 56 1.322 354 102 252 299 334 309 25 6 12,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 2e kwartaal 1.452 131 72 59 1.316 361 116 245 274 340 317 25 6 12,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 3e kwartaal 1.460 133 55 78 1.321 352 111 241 265 351 326 27 5 12,1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 4e kwartaal 1.455 125 54 71 1.323 368 111 257 262 352 315 27 7 11,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 1e kwartaal 1.472 128 69 59 1.339 378 115 263 278 348 304 31 4 11,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 2e kwartaal 1.471 128 68 60 1.337 357 111 246 287 366 299 29 5 11,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 3e kwartaal 1.464 130 54 76 1.329 351 107 243 262 376 310 31 5 11,8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 4e kwartaal 1.503 131 52 78 1.367 368 109 259 272 384 309 33 6 11,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 1e kwartaal 1.512 124 58 66 1.383 384 117 267 287 367 314 31 5 12,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 2e kwartaal 1.528 118 59 59 1.404 384 116 269 299 373 318 29 6 12,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Gegevens over anciënniteit vóór 2011 zijn enkel op aanvraag via maatwerk beschikbaar en alleen voor de populatie personen die 12 uur of meer per week werkzaam zijn.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Anciënniteit
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan een half jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een half jaar.
6 tot 12 maanden
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 6 tot 12 maanden.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 2 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 2 jaar.
2 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 2 tot 5 jaar.
5 tot 10 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 5 tot 10 jaar.
10 tot 20 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 10 tot 20 jaar.
20 jaar of langer
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 20 jaar of langer.
Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar maar de exacte duur is onbekend.
Onbekend
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is onbekend.
Gemiddelde anciënniteit
De gemiddelde periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.

Personen waarvan de anciënniteit onbekend is, of waarvan enkel bekend is dat de anciënniteit langer is dan een jaar, zijn niet meegenomen in het bepalen van de gemiddelde anciënniteit.