Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan 1 jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan een half jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar 6 tot 12 maanden (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 2 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 2 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 5 tot 10 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 10 tot 20 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 20 jaar of langer (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend (x 1 000) Anciënniteit Onbekend (x 1 000) Gemiddelde anciënniteit (jaren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 8.866 1.559 853 706 7.298 2.576 1.004 1.572 1.345 1.833 1.421 124 9 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.941 1.588 842 746 7.343 2.610 1.015 1.595 1.341 1.824 1.440 126 10 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 8.992 1.597 866 731 7.384 2.644 1.006 1.638 1.251 1.860 1.502 128 11 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 9.012 1.541 840 700 7.462 2.724 1.009 1.715 1.277 1.841 1.484 135 9 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 9.014 1.516 822 694 7.487 2.768 1.045 1.723 1.318 1.821 1.456 125 10 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 2e kwartaal 8.882 1.357 673 684 7.515 2.774 1.052 1.723 1.319 1.801 1.494 126 11 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 3e kwartaal 8.936 1.338 664 674 7.585 2.824 1.038 1.786 1.218 1.790 1.623 130 12 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 4e kwartaal 8.974 1.348 758 589 7.611 2.841 983 1.859 1.283 1.768 1.590 128 15 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2021 1e kwartaal 8.974 1.304 723 581 7.655 2.840 991 1.849 1.358 1.752 1.574 131 15 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2021 2e kwartaal 9.032 1.375 724 651 7.644 2.870 990 1.880 1.335 1.735 1.573 131 13 9,8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 1e kwartaal 7.394 1.431 784 647 5.959 2.198 888 1.310 1.068 1.485 1.117 92 4 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 2e kwartaal 7.470 1.460 774 686 6.005 2.253 905 1.348 1.054 1.459 1.142 98 5 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 3e kwartaal 7.528 1.468 812 655 6.055 2.293 898 1.395 990 1.484 1.192 97 6 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 4e kwartaal 7.509 1.410 788 622 6.096 2.356 900 1.457 1.005 1.457 1.175 103 4 9,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 1e kwartaal 7.501 1.393 764 629 6.104 2.384 928 1.456 1.031 1.454 1.141 94 5 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 2e kwartaal 7.355 1.239 615 624 6.111 2.390 936 1.454 1.019 1.428 1.176 97 5 9,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 3e kwartaal 7.402 1.224 620 605 6.173 2.451 924 1.526 938 1.409 1.275 101 5 9,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 4e kwartaal 7.427 1.226 703 524 6.194 2.473 874 1.599 991 1.390 1.236 104 7 9,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2021 1e kwartaal 7.436 1.193 667 526 6.236 2.480 885 1.595 1.048 1.385 1.222 102 6 9,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2021 2e kwartaal 7.481 1.253 664 589 6.223 2.484 875 1.610 1.034 1.375 1.225 104 5 9,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 1e kwartaal 1.472 128 69 59 1.339 378 115 263 278 348 304 31 4 11,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 2e kwartaal 1.471 128 68 60 1.337 357 111 246 287 366 299 29 5 11,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 3e kwartaal 1.464 130 54 76 1.329 351 107 243 262 376 310 31 5 11,8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 4e kwartaal 1.503 131 52 78 1.367 368 109 259 272 384 309 33 6 11,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 1e kwartaal 1.512 124 58 66 1.383 384 117 267 287 367 314 31 5 12,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 2e kwartaal 1.528 118 59 59 1.404 384 116 269 299 373 318 29 6 12,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 3e kwartaal 1.533 114 44 70 1.412 373 114 260 281 381 348 29 7 12,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 4e kwartaal 1.547 121 56 66 1.417 368 109 259 292 378 354 25 9 12,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2021 1e kwartaal 1.538 111 56 54 1.419 360 106 254 310 368 352 29 8 12,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2021 2e kwartaal 1.550 121 60 61 1.421 386 115 271 301 360 348 27 8 12,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Gegevens over anciënniteit vóór 2011 zijn enkel op aanvraag via maatwerk beschikbaar en alleen voor de populatie personen die 12 uur of meer per week werkzaam zijn.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Anciënniteit
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan een half jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een half jaar.
6 tot 12 maanden
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 6 tot 12 maanden.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 2 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 2 jaar.
2 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 2 tot 5 jaar.
5 tot 10 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 5 tot 10 jaar.
10 tot 20 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 10 tot 20 jaar.
20 jaar of langer
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 20 jaar of langer.
Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar maar de exacte duur is onbekend.
Onbekend
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is onbekend.
Gemiddelde anciënniteit
De gemiddelde periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.

Personen waarvan de anciënniteit onbekend is, of waarvan enkel bekend is dat de anciënniteit langer is dan een jaar, zijn niet meegenomen in het bepalen van de gemiddelde anciënniteit.