Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap 2012-2016


Deze tabel bevat de schulden van overheidsondernemingen met uitzondering van De Nederlandsche Bank (DNB), voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. De schulden zijn het totaal van deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen aan de passiva-kant van de balans van de overheidsonderneming. De schulden van overheidsondernemingen zijn ook beschikbaar per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap. Daarnaast zijn de overheidsondernemingen onderverdeeld naar financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende) instellingen. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar van stand van 31 december 2012 tot en met stand van 31 december 2016.

Status van de cijfers:
De meest recente eindstand van 2016 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap. Zie paragraaf 3.

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap 2012-2016

Sectoren Perioden Schulden (in mln euro)Totaal schulden (mln euro) Schulden (in mln euro)Financiële instellingen (mln euro) Schulden (in mln euro)Overige instellingenTotaal overige instellingen (mln euro) Schulden (in mln euro)Overige instellingenVerliesgevend (mln euro) Schulden (in mln euro)Overige instellingenWinstgevend (mln euro) Schulden (in % bbp)Totaal schulden (in % bbp) Schulden (in % bbp)Financiële instellingen (in % bbp) Schulden (in % bbp)Overige instellingenTotaal overige instellingen (in % bbp) Schulden (in % bbp)Overige instellingenVerliesgevend (in % bbp) Schulden (in % bbp)Overige instellingenWinstgevend (in % bbp)
Overheid 2014 725.318 602.922 122.396 13.787 108.608 109,4 90,9 18,5 2,1 16,4
Overheid 2015 731.150 610.995 120.155 6.336 113.819 107,0 89,4 17,6 0,9 16,7
Overheid 2016* 730.267 620.742 109.525 7.315 102.209 103,9 88,3 15,6 1,0 14,5
Centrale overheid 2014 642.525 536.621 105.904 12.636 93.268 96,9 80,9 16,0 1,9 14,1
Centrale overheid 2015 643.325 538.937 104.388 4.693 99.695 94,1 78,9 15,3 0,7 14,6
Centrale overheid 2016* 646.884 547.750 99.134 6.673 92.462 92,1 78,0 14,1 0,9 13,2
Lokale overheid 2014 82.793 66.301 16.492 1.152 15.340 12,5 10,0 2,5 0,2 2,3
Lokale overheid 2015 87.825 72.058 15.767 1.643 14.124 12,9 10,5 2,3 0,2 2,1
Lokale overheid 2016* 83.382 72.992 10.390 642 9.748 11,9 10,4 1,5 0,1 1,4
Socialezekerheidsfondsen 2014 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialezekerheidsfondsen 2015 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens