Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap 2012-2016

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap 2012-2016

Sectoren Perioden Schulden (in mln euro) Totaal schulden (mln euro) Schulden (in mln euro) Financiële instellingen (mln euro) Schulden (in mln euro) Overige instellingen Totaal overige instellingen (mln euro) Schulden (in mln euro) Overige instellingen Verliesgevend (mln euro) Schulden (in mln euro) Overige instellingen Winstgevend (mln euro) Schulden (in % bbp) Totaal schulden (in % bbp) Schulden (in % bbp) Financiële instellingen (in % bbp) Schulden (in % bbp) Overige instellingen Totaal overige instellingen (in % bbp) Schulden (in % bbp) Overige instellingen Verliesgevend (in % bbp) Schulden (in % bbp) Overige instellingen Winstgevend (in % bbp)
Overheid 2014 725.318 602.922 122.396 13.787 108.608 109,4 90,9 18,5 2,1 16,4
Overheid 2015 731.150 610.995 120.155 6.336 113.819 107,0 89,4 17,6 0,9 16,7
Overheid 2016* 730.267 620.742 109.525 7.315 102.209 103,9 88,3 15,6 1,0 14,5
Centrale overheid 2014 642.525 536.621 105.904 12.636 93.268 96,9 80,9 16,0 1,9 14,1
Centrale overheid 2015 643.325 538.937 104.388 4.693 99.695 94,1 78,9 15,3 0,7 14,6
Centrale overheid 2016* 646.884 547.750 99.134 6.673 92.462 92,1 78,0 14,1 0,9 13,2
Lokale overheid 2014 82.793 66.301 16.492 1.152 15.340 12,5 10,0 2,5 0,2 2,3
Lokale overheid 2015 87.825 72.058 15.767 1.643 14.124 12,9 10,5 2,3 0,2 2,1
Lokale overheid 2016* 83.382 72.992 10.390 642 9.748 11,9 10,4 1,5 0,1 1,4
Socialezekerheidsfondsen 2014 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialezekerheidsfondsen 2015 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialezekerheidsfondsen 2016* 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de schulden van overheidsondernemingen met uitzondering van De Nederlandsche Bank (DNB), voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. De schulden zijn het totaal van deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen aan de passiva-kant van de balans van de overheidsonderneming. De schulden van overheidsondernemingen zijn ook beschikbaar per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap. Daarnaast zijn de overheidsondernemingen onderverdeeld naar financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende) instellingen. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar van stand van 31 december 2012 tot en met stand van 31 december 2016.

Status van de cijfers:
De meest recente eindstand van 2016 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Schulden (in mln euro)
De schulden van de overheidsondernemingen, exclusief de transitorische schulden en de schulden op de titel financiële derivaten.
De schuld bestaat uit de titels: deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen. Dit komt overeen met de schuldtitels van de overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd). EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Schulden van de overheidsondernemingen worden echter niet tot de overheidsschuld gerekend, omdat overheidsondernemingen niet behoren tot de sector overheid.
De schuld van De Nederlandsche Bank (DNB) en overheidsondernemingen met een schuld van minder dan 0,01 % van het bbp worden niet meegerekend in deze tabel.
Totaal schulden
De schulden van de overheidsondernemingen, exclusief de transitorische schulden en de schulden op de titel financiële derivaten.
De schuld bestaat uit de titels: deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen. Dit komt overeen met de schuldtitels van de overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd). EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Schulden van de overheidsondernemingen worden echter niet tot de overheidsschuld gerekend, omdat overheidsondernemingen niet behoren tot de sector overheid.
De schuld van De Nederlandsche Bank (DNB) en overheidsondernemingen met een schuld van minder dan 0,01 % van het bbp worden niet meegerekend in deze tabel.
Financiële instellingen
De institutionele sector van de economie die alle (quasi-)vennootschappen bevat met als hoofdfunctie financiële intermediatie, dat wil zeggen het aantrekken, transformeren en distribueren van financiële middelen.
De sector financiële instellingen bestaat uit drie subsectoren: monetaire financiële instellingen, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen en overige financiële instellingen.
Niet in de sector financiële instellingen begrepen zijn:
- juridisch zelfstandige beleggingsmaatschappijen in het bezit van één of enkele eigenaren, die zelf niet tot de financiële instellingen behoren. Deze zijn ingedeeld bij de sector waartoe de eigenaar behoort;
- niet onder toezicht staande fondsen gericht op de pensioenverzekering van één enkel persoon (pensioen-bv’s). Deze zijn ingedeeld bij de sector huishoudens;
- financiële hulpbedrijven en dergelijke die geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze zijn ingedeeld bij de sector huishoudens.
Vanuit de bedrijfsklassen gezien bevat de sector financiële instellingen alle eenheden uit de bedrijfsklassen banken, verzekeringswezen en pensioenfondsen en financiële hulpactiviteiten, met uitzondering van de niet onder toezicht staande financiële eenheden die werkzaam zijn voor een niet-financiële vennootschap, waarvan zij onderdeel vormen.
Daarnaast zijn er eenheden in een aantal andere bedrijfsklassen die eveneens tot de sector financiële instellingen behoren. Voorbeelden hiervan zijn:
- operationele lease door maatschappijen die onderdeel vormen van een financiële instelling (bedrijfsklasse verhuur van roerende goederen);
- houdstermaatschappijen van verzekeringsmaatschappijen en monetaire financiële instellingen die zelf niet onder toezicht staan (bedrijfsklasse economische dienstverlening);
- werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties voor zover die in verband staan met financiële instellingen (bedrijfsklasse overige dienstverlening n.e.g. (niet elders genoemd)).
Overige instellingen
Institutionele eenheden die niet tot de sector financiële instellingen gerekend worden.
Totaal overige instellingen
Institutionele eenheden die niet tot de sector financiële instellingen gerekend worden.
Verliesgevend
Institutionele eenheden met een operationeel verlies in het betreffende verslagjaar.
Winstgevend
Institutionele eenheden met een operationele winst in het betreffende verslagjaar.
Schulden (in % bbp)
De schulden uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

De schulden van de overheidsondernemingen, exclusief de transitorische schulden en de schulden op de titel financiële derivaten.
De schuld bestaat uit de titels: deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen. Dit komt overeen met de schuldtitels van de overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd). EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Schulden van de overheidsondernemingen worden echter niet tot de overheidsschuld gerekend, omdat overheidsondernemingen niet behoren tot de sector overheid.
De schuld van De Nederlandsche Bank (DNB) en overheidsondernemingen met een schuld van minder dan 0,01 % van het bbp worden niet meegerekend in deze tabel.
Totaal schulden
De schulden uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

De schulden van de overheidsondernemingen, exclusief de transitorische schulden en de schulden op de titel financiële derivaten.
De schuld bestaat uit de titels: deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen. Dit komt overeen met de schuldtitels van de overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd). EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Schulden van de overheidsondernemingen worden echter niet tot de overheidsschuld gerekend, omdat overheidsondernemingen niet behoren tot de sector overheid.
De schuld van De Nederlandsche Bank (DNB) en overheidsondernemingen met een schuld van minder dan 0,01 % van het bbp worden niet meegerekend in deze tabel.
Financiële instellingen
De institutionele sector van de economie die alle (quasi-)vennootschappen bevat met als hoofdfunctie financiële intermediatie, dat wil zeggen het aantrekken, transformeren en distribueren van financiële middelen.
De sector financiële instellingen bestaat uit drie subsectoren: monetaire financiële instellingen, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen en overige financiële instellingen.
Niet in de sector financiële instellingen begrepen zijn:
- juridisch zelfstandige beleggingsmaatschappijen in het bezit van één of enkele eigenaren, die zelf niet tot de financiële instellingen behoren. Deze zijn ingedeeld bij de sector waartoe de eigenaar behoort;
- niet onder toezicht staande fondsen gericht op de pensioenverzekering van één enkel persoon (pensioen-bv’s). Deze zijn ingedeeld bij de sector huishoudens;
- financiële hulpbedrijven en dergelijke die geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze zijn ingedeeld bij de sector huishoudens.
Vanuit de bedrijfsklassen gezien bevat de sector financiële instellingen alle eenheden uit de bedrijfsklassen banken, verzekeringswezen en pensioenfondsen en financiële hulpactiviteiten, met uitzondering van de niet onder toezicht staande financiële eenheden die werkzaam zijn voor een niet-financiële vennootschap, waarvan zij onderdeel vormen.
Daarnaast zijn er eenheden in een aantal andere bedrijfsklassen die eveneens tot de sector financiële instellingen behoren. Voorbeelden hiervan zijn:
- operationele lease door maatschappijen die onderdeel vormen van een financiële instelling (bedrijfsklasse verhuur van roerende goederen);
- houdstermaatschappijen van verzekeringsmaatschappijen en monetaire financiële instellingen die zelf niet onder toezicht staan (bedrijfsklasse economische dienstverlening);
- werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties voor zover die in verband staan met financiële instellingen (bedrijfsklasse overige dienstverlening n.e.g. (niet elders genoemd)).
Overige instellingen
Institutionele eenheden die niet tot de sector financiële instellingen gerekend worden.
Totaal overige instellingen
Institutionele eenheden die niet tot de sector financiële instellingen gerekend worden.
Verliesgevend
Institutionele eenheden met een operationeel verlies in het betreffende verslagjaar.
Winstgevend
Institutionele eenheden met een operationele winst in het betreffende verslagjaar.