Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Type woning Vrijstaand, huis aan een ander huis vast (%) Type woning Appartement, flat of bovenwoning (%) Type woning Kamers of anders(camper,vrachtcontainer) (%) Elektriciteitsvoorziening Elektriciteitsnet (%) Brandstof gebruikt bij koken Gas (%) Brandstof gebruikt bij koken Elektriciteit (%) Vervoermiddelen in het huishouden Personenauto Totaal (%) Vervoermiddelen in het huishouden Personenauto Huishoudens met 1 personenauto (%) Vervoermiddelen in het huishouden Personenauto Huishoudens met meer dan 1 personenauto (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde Bonaire 2017/2018 84,4 11,5 4,1 96,7 94,3 4,6 85,5 49,9 35,7
Totaal persoonskenmerken Waarde Bonaire 2021* 85,8 11,0 3,2 97,7 90,5 9,1 91,6 42,9 48,7
Totaal persoonskenmerken Waarde Sint-Eustatius 2017/2018 . . . 71,0 93,6 4,9 73,4 51,3 22,1
Totaal persoonskenmerken Waarde Sint-Eustatius 2021* 59,2 21,8 19,0 98,8 94,6 5,4 81,6 49,5 32,1
Totaal persoonskenmerken Waarde Saba 2017/2018 67,4 32,2 . 98,2 94,2 5,3 65,9 50,2 15,7
Totaal persoonskenmerken Waarde Saba 2021* 61,1 36,0 2,9 100,0 95,2 4,2 80,3 47,4 32,9
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de woning, voorzieningen, duurzame consumptiegoederen en vervoermiddelen in het huishouden. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Type woning
De respondenten is de vraag gesteld: in wat voor type woning woont u? Antwoordmogelijkheden: een vrijstaand huis of een huis aan een ander huis vast, een appartement, flat of bovenwoning , één of een aantal aparte kamers in een woning, of anders, bijv. vrachtcontainer of camper.
Vrijstaand, huis aan een ander huis vast
Appartement, flat of bovenwoning
Kamers of anders(camper,vrachtcontainer)
Elektriciteitsvoorziening
De respondenten is de vraag gesteld: hoe vindt de elektriciteitsvoorziening plaats? Is dat: via het elektriciteitsnet, door een eigen generator, door zonne-energie, door windenergie, op een andere manier. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Elektriciteitsnet
Brandstof gebruikt bij koken
De respondenten is de vraag gesteld: welke brandstof gebruikt uw huishouden voornamelijk bij het koken? Antwoordmogelijkheden: gas, elektriciteit of iets anders.
Gas
Elektriciteit
Vervoermiddelen in het huishouden
Personenauto
De respondenten is de vraag gesteld: hoeveel personenauto's zijn er in uw huishouden aanwezig? Eventuele lease-auto's meetellen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen huishoudens met één auto en huishoudens met meer dan één auto. Weergegeven is het percentage huishoudens waarin één of meer dan één auto aanwezig is.
Totaal
De respondenten is de vraag gesteld: hoeveel personenauto's zijn er in uw huishouden aanwezig? Eventuele lease-auto's meetellen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen huishoudens met één auto en huishoudens met meer dan één auto. Weergegeven is het percentage huishoudens waarin één of meer dan één auto aanwezig is.
Huishoudens met 1 personenauto
Huishoudens met meer dan 1 personenauto