Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd gewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, beladen (mln km)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2021* 63.346 1.526 16.592
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2021* 61.158 1.403 15.648
Beroeps- en eigen vervoer Internationaal vervoer 2021* 2.188 123 943
Beroepsvervoer Totaal 2021* 2.212 178 908
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2021* 2.109 163 797
Beroepsvervoer Internationaal vervoer 2021* 103 15 111
Eigen vervoer Totaal 2021* 61.134 1.348 15.684
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2021* 59.049 1.240 14.852
Eigen vervoer Internationaal vervoer 2021* 2.085 108 832
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstanden (voertuigkilometers, beladen) door Nederlandse bestelauto’s met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen (binnenlands, internationaal). Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn beschikbaar vanaf 2016. Vanaf 2018 vindt de enquête bestelauto’s niet meer om de twee jaar maar jaarlijks plaats.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016, 2018 en 2019 hebben een nader voorlopige status en de cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen 5 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.
Bouw- en servicebedrijven hebben standaard vaak gereedschap in het voertuig, dit gereedschap is niet meegeteld in het vervoerd gewicht.
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
De uniforme maateenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de door één voertuig afgelegde afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Voor bestelauto’s geldt, als er op het moment van rijden (alleen) gereedschap in de laadruimte aanwezig is, dat dan de gereden kilometers tellen bij de beladen kilometers.