Bedrijfsbestelauto’s maakten 813 miljoen stops in 2018

© Nikki van Toorn (CBS)
In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s 813 miljoen stops. Per auto is dat gemiddeld 4 keer op een dag. In 63 procent van de gevallen was dat bij een bedrijf, bouwplaats of afhaalpunt, de overige stops waren bij een particulier. Post- en pakketvervoerders stoppen het vaakst bij een particulier adres, in twee derde van de gevallen. Dit meldt het CBS op basis van cijfers die zijn samengesteld in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
Bestelauto’s worden ingezet voor verschillende activiteiten: in de bouw, als serviceauto en voor het vervoer van post en pakketten of van goederen. Serviceauto’s en bestelauto’s in de bouw vervoerden samen 89 procent van het totale gewicht. In 2018 brachten Nederlandse bestelauto’s 61 miljoen ton goederen weg.

Post en pakket maakt veel stops met weinig vervoerd gewicht

Bij het post- en pakketvervoer was het aandeel in vervoerd gewicht 2,3 procent en in gereden kilometers 4,5 procent. Gemeten in hoeveelheid stops was het aandeel 21 procent. Van de totale hoeveelheid stops bij particulieren werd 37 procent gedaan door bestelauto’s in het post- en pakketvervoer. Dit is het hoogste aandeel van alle activiteiten waarbij bestelauto’s zijn gebruikt voor vervoer naar particulieren.

Vervoer met bedrijfsbestelauto’s, 2018
telvariabelePost (%)Service (%)Bouw (%)Goederen (%)
Vervoerd gewicht2,357,730,99,0
Beladen km4,553,428,014,1
Aantal stops21,744,818,515,0
Waarvan stops
bij particulieren
37,436,114,412,1

Bestelauto’s stoppen dagelijks vier keer

Bestelauto’s stopten gemiddeld 4 keer per dag in 2018. Bestelauto’s actief in de bouw maakten de minste stops, 3 per dag. Serviceauto’s en auto’s voor het vervoer van goederen deden gemiddeld 4 adressen per dag aan. Bestelauto’s voor post- en pakketvervoer maakten met 25 stops per dag de meeste stops. Binnen het post- en pakketvervoer stopten beroepsvervoerders van pakketten nog vaker bij een klant, gemiddeld leverden zij 38 keer per dag ergens iets af. Bestelauto’s actief in de bouw en service rijden vooral van maandag t/m vrijdag. Bestelauto’s in het goederenvervoer en de bezorging van pakketten rijden vaker ook in het weekend.

Gemiddeld aantal stops bedrijfsbestelauto’s, 2018
Activiteitstops (stops per dag)
Post25,1
Goederen4,4
Service3,9
Bouw2,8

Relatief veel stops bij particulier aan huis

Van de 172 miljoen stops die bestelauto’s in het post- en pakketvervoer maakten, was bijna twee derde bij particuliere adressen. Bij zakelijke adressen was dit aandeel 30 procent en bij afhaalpunten 5 procent. Bij een particulier adres wordt meestal maar 1 pakketje per stop afgeleverd, bij een zakelijk adres of afhaalpunt meerdere pakketten in één keer.
Ongeveer twee derde van de post en pakketjes werd overdag (tussen 9.00 en 16.00 uur) afgeleverd. Bestelauto’s in de bouw en service waren 46 procent van de tijd overdag onderweg. Bestelauto’s in de bouw maakten hun stops juist relatief vaak in de ochtendspits (tussen 7.00 en 9.00 uur) en avondspits (16.00 – 18.00 uur).

Inzet bestelauto's naar activiteit per dagdeel, 2018
activiteitOchtendspits (7-9 uur) (%)Overdag (9-16 uur) (%)Avondspits (16-18 uur) (%)Overige (18-7 uur) (%)
Totaal22,751,017,58,8
Bouw32,732,625,49,4
Service23,051,516,98,6
Goederen/post13,167,011,48,6

Groot aandeel bestelauto’s op diesel

In 2018 werd 0,1 procent, 40 duizend ton, van het totaal vervoerde gewicht per elektrische bestelauto vervoerd. Het vervoerd gewicht met elektrisch aangedreven bestelauto’s nam wel met 81 procent toe ten opzichte van 2016. In dat jaar was het aandeel nog 0,04 procent.
Het aandeel van bestelauto’s op aardgas nam toe, van 0,8 procent in 2016 naar 1,3 procent in 2018. Verreweg de meeste bestelauto’s, 98 procent, reden op diesel. Dit aandeel bleef tussen 2016 en 2018 nagenoeg gelijk. Bestelauto’s op lpg vervoerden in 2018, met een aandeel van 0,2 procent, vier vijfde minder dan in 2016.