Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd gewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, beladen (mln km)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2016** 58.276 . .
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2018* 61.197 1.376 14.721
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2019* 58.705 1.441 15.071
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2016** 57.320 . .
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018* 60.521 1.295 13.976
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2019* 57.895 1.313 14.209
Beroeps- en eigen vervoer Internationaal vervoer 2016** 956 . .
Beroeps- en eigen vervoer Internationaal vervoer 2018* 676 81 745
Beroeps- en eigen vervoer Internationaal vervoer 2019* 811 128 862
Beroepsvervoer Totaal 2016** 1.120 . .
Beroepsvervoer Totaal 2018* 1.245 156 875
Beroepsvervoer Totaal 2019* 1.709 204 996
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2016** 1.086 . .
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2018* 1.208 140 793
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2019* 1.554 148 854
Beroepsvervoer Internationaal vervoer 2016** 34 . .
Beroepsvervoer Internationaal vervoer 2018* 38 16 81
Beroepsvervoer Internationaal vervoer 2019* 155 56 142
Eigen vervoer Totaal 2016** 57.156 . .
Eigen vervoer Totaal 2018* 59.952 1.220 13.846
Eigen vervoer Totaal 2019* 56.996 1.236 14.075
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2016** 56.233 . .
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018* 59.313 1.155 13.183
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2019* 56.340 1.165 13.355
Eigen vervoer Internationaal vervoer 2016** 922 . .
Eigen vervoer Internationaal vervoer 2018* 639 65 664
Eigen vervoer Internationaal vervoer 2019* 655 71 720
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstanden (voertuigkilometers, beladen) door Nederlandse bestelauto’s met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen (binnenlands, internationaal). Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn beschikbaar vanaf 2016. Vanaf 2018 vindt de enquête bestelauto’s niet meer om de twee jaar maar jaarlijks plaats.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 hebben een nader voorlopige status en de cijfers van 2018 en 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen 5 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.
Bouw- en servicebedrijven hebben standaard vaak gereedschap in het voertuig, dit gereedschap is niet meegeteld in het vervoerd gewicht.
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
De uniforme maateenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de door één voertuig afgelegde afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Voor bestelauto’s geldt, als er op het moment van rijden (alleen) gereedschap in de laadruimte aanwezig is, dat dan de gereden kilometers tellen bij de beladen kilometers.