Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Hoogst behaald onderwijsniveau Onderwijsrichting Perioden Bevolking (x 1000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Totaal 2018 2e kwartaal 12.930
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 00 Algemeen 2018 2e kwartaal 3.685
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 01 Onderwijs 2018 2e kwartaal 565
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018 2e kwartaal 492
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018 2e kwartaal 451
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 04 Recht, administratie, handel en za... 2018 2e kwartaal 2.066
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018 2e kwartaal 196
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 06 Informatica 2018 2e kwartaal 238
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018 2e kwartaal 1.742
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018 2e kwartaal 298
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018 2e kwartaal 1.572
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 10 Dienstverlening 2018 2e kwartaal 1.036
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Onderwijsrichting onbekend 2018 2e kwartaal 590
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau Totaal 2018 2e kwartaal 3.729
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 00 Algemeen 2018 2e kwartaal 2.385
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 01 Onderwijs 2018 2e kwartaal 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018 2e kwartaal 31
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018 2e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 04 Recht, administratie, handel en za... 2018 2e kwartaal 171
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018 2e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 06 Informatica 2018 2e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018 2e kwartaal 455
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018 2e kwartaal 72
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018 2e kwartaal 166
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau 10 Dienstverlening 2018 2e kwartaal 234
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 1 Laag onderwijsniveau Onderwijsrichting onbekend 2018 2e kwartaal 184
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau Totaal 2018 2e kwartaal 4.908
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 00 Algemeen 2018 2e kwartaal 1.275
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 01 Onderwijs 2018 2e kwartaal 72
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018 2e kwartaal 127
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018 2e kwartaal 30
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 04 Recht, administratie, handel en za... 2018 2e kwartaal 836
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018 2e kwartaal 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 06 Informatica 2018 2e kwartaal 90
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018 2e kwartaal 822
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018 2e kwartaal 166
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018 2e kwartaal 733
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 10 Dienstverlening 2018 2e kwartaal 605
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau Onderwijsrichting onbekend 2018 2e kwartaal 139
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau Totaal 2018 2e kwartaal 4.105
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 00 Algemeen 2018 2e kwartaal 25
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 01 Onderwijs 2018 2e kwartaal 479
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018 2e kwartaal 334
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018 2e kwartaal 418
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 04 Recht, administratie, handel en za... 2018 2e kwartaal 1.060
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018 2e kwartaal 181
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 06 Informatica 2018 2e kwartaal 134
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018 2e kwartaal 465
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018 2e kwartaal 60
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018 2e kwartaal 673
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 10 Dienstverlening 2018 2e kwartaal 197
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau Onderwijsrichting onbekend 2018 2e kwartaal 78
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderwijsrichting van het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).
De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 maart 2022:
Deze tabel is stopgezet

Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Personen van 15 jaar en ouder die in Nederland wonen (excl. de institutionele bevolking).