Donorregistratie; persoonskenmerken


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, naar persoonskenmerken (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De volgende persoonskenmerken zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2019. De cijfers voor het jaar 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 juni 2020:
De voorlopige cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2019:
De voorlopige cijfers 2019 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 9 augustus 2018:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De cijfers over de jaren 2014 en 2015 zijn aangepast. De bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen was abusievelijk niet meegenomen.
De cijfers over de jaren 2014 tot en met 2017 zijn aangepast. Dit vanwege nagekomen informatie vanuit de bronstatistieken (demografie).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden rond augustus 2021 verwacht.

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie Persoonskenmerken Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 15.248,9
Totaal wel of niet geregistreerd Geslacht: Mannen 2020* 7.541,2
Totaal wel of niet geregistreerd Geslacht: Vrouwen 2020* 7.707,7
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020* 1.182,5
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020* 437,9
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020* 2.232,1
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020* 2.146,9
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020* 2.207,5
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020* 2.532,1
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020* 2.113,7
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020* 1.574,3
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020* 821,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Nederland 2020* 11.624,6
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020* 3.624,3
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Turkije 2020* 360,6
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Marokko 2020* 332,6
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Suriname 2020* 323,1
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020* 138,5
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: westers 2020* 1.632,5
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 1.991,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: 1e generatie 2020* 2.159,0
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: 2e generatie 2020* 1.465,3
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 6.933,7
Geregistreerd in donorregister Geslacht: Mannen 2020* 3.159,9
Geregistreerd in donorregister Geslacht: Vrouwen 2020* 3.773,8
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020* 17,4
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020* 118,9
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020* 920,3
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020* 1.053,1
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020* 1.141,1
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020* 1.343,0
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020* 1.187,1
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020* 779,4
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020* 373,4
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Nederland 2020* 5.875,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020* 1.058,1
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Turkije 2020* 92,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Marokko 2020* 112,1
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Suriname 2020* 98,3
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020* 35,0
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: westers 2020* 552,2
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 505,9
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: 1e generatie 2020* 485,7
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: 2e generatie 2020* 572,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 2.981,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Geslacht: Mannen 2020* 1.400,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Geslacht: Vrouwen 2020* 1.580,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020* 5,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020* 38,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020* 352,8
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020* 398,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020* 498,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020* 647,5
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020* 557,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020* 348,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020* 134,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Nederland 2020* 2.692,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020* 289,2
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Turkije 2020* 4,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Marokko 2020* 1,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2020* 14,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020* 9,2
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: westers 2020* 226,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 63,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 1e generatie 2020* 105,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 2e generatie 2020* 183,8
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 848,3
Toestemming met donatiebeperkingen Geslacht: Mannen 2020* 287,5
Toestemming met donatiebeperkingen Geslacht: Vrouwen 2020* 560,8
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020* 2,0
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020* 22,5
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020* 204,5
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020* 197,2
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020* 156,4
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020* 125,6
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020* 81,0
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020* 42,1
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020* 17,1
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Nederland 2020* 762,6
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020* 85,7
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Turkije 2020* 2,8
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Marokko 2020* 1,0
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2020* 7,8
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020* 4,4
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: westers 2020* 56,6
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: niet-westers 2020* 29,1
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 1e generatie 2020* 27,0
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 2e generatie 2020* 58,7
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 2.325,0
Geen toestemming Geslacht: Mannen 2020* 1.107,2
Geen toestemming Geslacht: Vrouwen 2020* 1.217,7
Geen toestemming Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020* 9,3
Geen toestemming Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020* 45,4
Geen toestemming Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020* 285,0
Geen toestemming Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020* 337,0
Geen toestemming Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020* 340,3
Geen toestemming Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020* 400,7
Geen toestemming Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020* 403,8
Geen toestemming Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020* 310,9
Geen toestemming Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020* 192,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens