Donorregistratie; persoonskenmerken, 2014-2022

Donorregistratie; persoonskenmerken, 2014-2022

Donorregistratie Persoonskenmerken Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 5.768,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 5.814,5
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 5.865,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 6.057,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 6.317,8
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 6.373,9
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 6.933,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 13.907,5
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 14.019,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 2.796,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 2.827,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 2.869,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 2.888,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 2.919,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 2.917,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 2.981,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 3.563,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 3.555,5
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 686,8
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 708,4
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 733,8
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 750,9
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 776,0
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 781,9
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 848,3
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 1.263,1
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 1.278,1
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 1.582,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 1.574,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 1.556,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 1.708,3
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 1.900,3
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 1.949,6
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 2.324,9
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 4.351,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 4.383,4
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 600,8
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 601,7
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 603,8
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 608,4
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 621,0
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 624,4
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 677,6
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 1.294,9
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 1.307,2
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 102,4
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 102,2
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 102,1
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 101,2
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 100,9
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 100,7
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 101,8
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 177,1
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 178,1
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 .
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2021 3.257,9
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 3.317,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, naar persoonskenmerken (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De volgende persoonskenmerken zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2021. De cijfers voor het jaar 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 5 oktober 2021:
Bij de indeling "Wijze van registratie" is een nieuwe categorie "Geen bezwaar tegen orgaandonatie" toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.