Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie Persoonskenmerken Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 14.591,0
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 14.685,1
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 14.782,6
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 14.895,2
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 15.005,8
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 15.117,2
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 15.248,9
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 5.768,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 5.814,5
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 5.865,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 6.057,6
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 6.317,8
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 6.373,9
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 6.933,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 2.796,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 2.827,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 2.869,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 2.888,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 2.919,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 2.917,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 2.981,1
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 686,8
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 708,4
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 733,8
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 750,9
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 776,0
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 781,9
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 848,3
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 1.582,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 1.574,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 1.556,2
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 1.708,3
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 1.900,3
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 1.949,6
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 2.325,0
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 600,8
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 601,7
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 603,8
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 608,4
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 621,0
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 624,4
Nabestaanden beslissen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 677,6
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 102,4
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 102,2
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 102,1
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 101,2
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 100,9
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 100,7
Aangewezen persoon beslist Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 101,8
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2014 8.822,4
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2015 8.870,7
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2016 8.917,0
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2017 8.837,6
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2018 8.688,0
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2019 8.743,3
Niet geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020* 8.315,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, naar persoonskenmerken (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De volgende persoonskenmerken zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2019. De cijfers voor het jaar 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 juni 2020:
De voorlopige cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2019:
De voorlopige cijfers 2019 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 9 augustus 2018:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De cijfers over de jaren 2014 en 2015 zijn aangepast. De bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen was abusievelijk niet meegenomen.
De cijfers over de jaren 2014 tot en met 2017 zijn aangepast. Dit vanwege nagekomen informatie vanuit de bronstatistieken (demografie).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden rond augustus 2021 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.