Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2021 9.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 202
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2021 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2021 772
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2021 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2021 397
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2021 1.446
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2021 459
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2021 379
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2021 410
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2021 282
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2021 802
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 430
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 630
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2021 698
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 1.568
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2021 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2021 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2021 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2021 190
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie A-U Alle economische activiteiten 2021 2.580
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 60
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie B Delfstoffenwinning 2021 4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie C Industrie 2021 155
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie D Energievoorziening 2021 8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie F Bouwnijverheid 2021 64
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie G Handel 2021 556
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie H Vervoer en opslag 2021 136
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie I Horeca 2021 222
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie J Informatie en communicatie 2021 90
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie K Financiële dienstverlening 2021 55
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 12
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie M Specialistische zakelijke diensten 2021 133
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 131
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 124
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie P Onderwijs 2021 179
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 413
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie R Cultuur, sport en recreatie 2021 52
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie S Overige dienstverlening 2021 41
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie T Huishoudens 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie U Extraterritoriale organisaties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie SBI-code onbekend 2021 135
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A-U Alle economische activiteiten 2021 1.078
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 61
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) B Delfstoffenwinning 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) C Industrie 2021 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) D Energievoorziening 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) F Bouwnijverheid 2021 101
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) G Handel 2021 83
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) H Vervoer en opslag 2021 40
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) I Horeca 2021 20
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) J Informatie en communicatie 2021 77
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) K Financiële dienstverlening 2021 17
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) M Specialistische zakelijke diensten 2021 227
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 50
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) P Onderwijs 2021 68
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 117
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) R Cultuur, sport en recreatie 2021 80
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) S Overige dienstverlening 2021 67
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) T Huishoudens 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) U Extraterritoriale organisaties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) SBI-code onbekend 2021 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.
Vanaf 2021 zijn voor ‘Positie in de werkkring’ de categorieën ‘Werknemer vast, geen vaste uren’ en ‘Werknemer tijdelijk, geen vaste uren’ komen te vervallen. Zij worden vanaf 2021 geteld bij de categorie ‘Oproep/-invalkracht’. Daarnaast is vanaf 2021 een nieuwe categorie ‘Werknemer flex, contract onbekend’ toegevoegd. Bij de zelfstandigen is de categorie ‘overige zelfstandige’ komen te vervallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.