Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008) 2008-2023

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008) 2008-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemersvertrouwen (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 2e kwartaal 7,5
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal -2,9
C Industrie 2023 2e kwartaal 3,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal -2,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 2e kwartaal 3,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal -10,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2023 2e kwartaal -3,7
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023 2e kwartaal -3,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal 5,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2023 2e kwartaal 15,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 13,9
F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal 16,0
G Handel 2023 2e kwartaal 10,1
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 2e kwartaal 6,6
45 Autohandel en -reparatie 2023 2e kwartaal 4,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023 2e kwartaal 12,0
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 2e kwartaal 6,5
49-96 Totaal dienstverlening 2023 2e kwartaal 7,1
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal -3,4
I Horeca 2023 2e kwartaal 11,5
J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal 13,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal -3,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 2e kwartaal 9,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een economisch representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven.
Naast de kwartaalreeks van het Ondernemersvertrouwen, zijn er voor de industrie en enkele branches daarbinnen ook vertrouwensindicatoren op maandbasis beschikbaar. Deze worden gepubliceerd in een afzonderlijke tabel onder de naam Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak.
De uitkomsten ervan voor de maanden januari, april, juli en oktober komen overeen met de indicatoren industrie van het Ondernemersvertrouwen in respectievelijk de kwartalen 1, 2, 3 en 4.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de vernieuwde methode voor het samenstellen van het ondernemersvertrouwen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing meer.
Deze tabel wordt opgevolgd door Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Het CBS werkt momenteel aan enkele aanpassingen in de definitie van de indicator Ondernemersvertrouwen. Het doel daarvan is om de vergelijkbaarheid tussen bedrijfstakken, en die tussen regionale en landelijke cijfers te verbeteren. De aanpassingen zullen ingaan bij de publicatie van uitkomsten over het derde kwartaal van 2023. Meer informatie volgt via www.cbs.nl.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.