Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemersvertrouwen (%)
I Horeca 2014 1e kwartaal -4,1
I Horeca 2014 2e kwartaal 9,5
I Horeca 2014 3e kwartaal 2,8
I Horeca 2014 4e kwartaal 4,8
I Horeca 2015 1e kwartaal 6,8
I Horeca 2015 2e kwartaal 7,1
I Horeca 2015 3e kwartaal 10,8
I Horeca 2015 4e kwartaal 13,2
I Horeca 2016 1e kwartaal 10,3
I Horeca 2016 2e kwartaal 13,4
I Horeca 2016 3e kwartaal 9,7
I Horeca 2016 4e kwartaal 13,3
I Horeca 2017 1e kwartaal 14,9
I Horeca 2017 2e kwartaal 19,8
I Horeca 2017 3e kwartaal 21,5
I Horeca 2017 4e kwartaal 13,0
I Horeca 2018 1e kwartaal 18,4
I Horeca 2018 2e kwartaal 12,0
I Horeca 2018 3e kwartaal 12,3
I Horeca 2018 4e kwartaal 11,2
I Horeca 2019 1e kwartaal 11,9
I Horeca 2019 2e kwartaal 8,6
I Horeca 2019 3e kwartaal 7,4
I Horeca 2019 4e kwartaal 1,9
I Horeca 2020 1e kwartaal 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een economisch representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven.
Naast de kwartaalreeks van het Ondernemersvertrouwen, zijn er voor de industrie en enkele branches daarbinnen ook vertrouwensindicatoren op maandbasis beschikbaar. Deze worden gepubliceerd in een afzonderlijke tabel onder de naam Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak.
De uitkomsten ervan voor de maanden januari, april, juli en oktober komen overeen met de indicatoren industrie van het Ondernemersvertrouwen in respectievelijk de kwartalen 1, 2, 3 en 4.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De uitkomsten van het 4e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.