Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een economisch representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven.
Naast de kwartaalreeks van het Ondernemersvertrouwen, zijn er voor de industrie en enkele branches daarbinnen ook vertrouwensindicatoren op maandbasis beschikbaar. Deze worden gepubliceerd in een afzonderlijke tabel onder de naam Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak.
De uitkomsten ervan voor de maanden januari, april, juli en oktober komen overeen met de indicatoren industrie van het Ondernemersvertrouwen in respectievelijk de kwartalen 1, 2, 3 en 4.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De uitkomsten van het 2e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het 3e kwartaal van 2020 worden naar verwachting medio augustus 2020 gepubliceerd.

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemersvertrouwen (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2017 2e kwartaal 15,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2017 3e kwartaal 15,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2017 4e kwartaal 13,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 1e kwartaal 18,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 2e kwartaal 14,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 3e kwartaal 15,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 4e kwartaal 13,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 1e kwartaal 10,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal 12,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal 10,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal 6,6
B Delfstoffenwinning 2017 2e kwartaal -2,8
B Delfstoffenwinning 2017 3e kwartaal -18,5
B Delfstoffenwinning 2017 4e kwartaal -14,1
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal 0,5
B Delfstoffenwinning 2018 2e kwartaal -13,9
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal -20,5
B Delfstoffenwinning 2018 4e kwartaal -14,4
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal 4,4
B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal -1,0
B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal 8,9
B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal -8,5
C Industrie 2017 2e kwartaal 8,3
C Industrie 2017 3e kwartaal 6,6
C Industrie 2017 4e kwartaal 8,2
C Industrie 2018 1e kwartaal 10,3
C Industrie 2018 2e kwartaal 8,2
C Industrie 2018 3e kwartaal 6,3
C Industrie 2018 4e kwartaal 5,9
C Industrie 2019 1e kwartaal 5,8
C Industrie 2019 2e kwartaal 6,7
C Industrie 2019 3e kwartaal 3,9
C Industrie 2019 4e kwartaal 3,6
F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal 34,7
F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal 33,5
F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal 23,6
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal 34,5
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal 27,1
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 32,5
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 33,3
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 31,2
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 27,8
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal 20,6
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 15,3
G Handel 2017 2e kwartaal 21,0
G Handel 2017 3e kwartaal 24,9
G Handel 2017 4e kwartaal 17,5
G Handel 2018 1e kwartaal 23,3
G Handel 2018 2e kwartaal 17,8
G Handel 2018 3e kwartaal 20,0
G Handel 2018 4e kwartaal 15,9
G Handel 2019 1e kwartaal 11,8
G Handel 2019 2e kwartaal 10,7
G Handel 2019 3e kwartaal 10,9
G Handel 2019 4e kwartaal 8,5
45 Autohandel en -reparatie 2017 2e kwartaal 9,1
45 Autohandel en -reparatie 2017 3e kwartaal 6,3
45 Autohandel en -reparatie 2017 4e kwartaal 7,4
45 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 9,2
45 Autohandel en -reparatie 2018 2e kwartaal 6,7
45 Autohandel en -reparatie 2018 3e kwartaal -0,8
45 Autohandel en -reparatie 2018 4e kwartaal 2,7
45 Autohandel en -reparatie 2019 1e kwartaal -5,1
45 Autohandel en -reparatie 2019 2e kwartaal -5,3
45 Autohandel en -reparatie 2019 3e kwartaal -12,7
45 Autohandel en -reparatie 2019 4e kwartaal -7,2
H Vervoer en opslag 2017 2e kwartaal 7,4
H Vervoer en opslag 2017 3e kwartaal 7,5
H Vervoer en opslag 2017 4e kwartaal 8,0
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal 12,1
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal 9,1
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal 7,6
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 8,3
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal -0,2
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 8,4
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal 10,3
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 0,0
I Horeca 2017 2e kwartaal 19,8
I Horeca 2017 3e kwartaal 21,5
I Horeca 2017 4e kwartaal 13,0
I Horeca 2018 1e kwartaal 18,4
I Horeca 2018 2e kwartaal 12,0
I Horeca 2018 3e kwartaal 12,3
I Horeca 2018 4e kwartaal 11,2
I Horeca 2019 1e kwartaal 11,9
I Horeca 2019 2e kwartaal 8,6
I Horeca 2019 3e kwartaal 7,4
I Horeca 2019 4e kwartaal 1,9
J Informatie en communicatie 2017 2e kwartaal 23,4
J Informatie en communicatie 2017 3e kwartaal 17,1
J Informatie en communicatie 2017 4e kwartaal 13,3
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal 15,2
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal 21,3
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal 24,6
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal 16,4
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal 13,7
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 17,9
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 25,0
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 9,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 2e kwartaal 10,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 3e kwartaal 11,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 4e kwartaal 5,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 1e kwartaal 8,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 2e kwartaal 10,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 3e kwartaal 6,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4e kwartaal 1,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal 3,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 7,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 1,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens