Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur, 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 9.412 4.500 1.555 886 670 2.945 1.279 1.666 4.912 32,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 1.578 1.210 883 612 271 326 167 159 368 20,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.981 701 129 53 76 572 205 367 1.280 35,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 3.787 1.469 245 91 154 1.224 478 747 2.318 35,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.806 768 116 38 78 652 272 380 1.038 35,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 2.020 797 132 39 93 666 284 382 1.222 35,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 4.047 1.822 428 183 245 1.394 635 759 2.225 33,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 1.738 819 181 72 109 638 295 343 919 33,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 290 205 115 72 43 90 55 35 84 24,2
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 1.819 1.079 616 401 215 462 229 233 741 27,1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 3.614 1.892 665 341 325 1.226 591 635 1.722 31,4
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 3.928 1.509 268 141 127 1.241 452 789 2.418 35,1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 52 20 5 3 2 15 7 8 31 33,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 7.926 3.996 1.376 773 603 2.620 1.145 1.475 3.930 30,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 5.296 2.248 381 136 245 1.866 785 1.082 3.048 33,8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.630 1.749 995 637 358 754 360 394 881 25,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 1.486 504 179 113 66 325 135 190 982 38,6
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 1.120 447 160 102 58 287 123 164 672 35,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 336 34 6 2 3 28 8 21 302 49,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 31 23 14 9 5 10 4 5 8 24,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Mannen Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.974 1.427 602 385 216 826 248 578 3.546 36,1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 797 567 424 292 132 143 76 67 231 21,6
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.025 193 43 21 23 150 32 117 832 38,8
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.989 360 57 27 30 303 61 241 1.629 39,4
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 963 167 14 6 7 153 29 124 797 40,0
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 1.046 148 20 8 12 128 27 101 899 40,7
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 2.188 501 121 66 55 380 110 270 1.687 38,4
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 953 233 37 20 17 196 52 144 720 38,2
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 188 121 64 39 26 56 32 25 68 26,7
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 1.052 430 263 186 77 167 57 109 622 31,6
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 1.907 573 239 141 98 334 117 218 1.334 36,2
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 1.983 417 98 57 41 319 71 248 1.566 38,4
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 32 7 1 1 0 5 2 3 26 37,6
Mannen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 4.032 1.208 525 336 188 684 189 495 2.823 34,6
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.759 494 76 41 35 417 75 342 2.265 38,2
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.273 715 448 295 153 266 114 152 558 26,9
Mannen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 942 219 77 49 28 142 58 83 723 42,4
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 680 197 68 45 23 129 54 75 483 39,4
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 250 14 3 1 1 11 4 8 236 51,4
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 12 8 6 3 4 1 1 1 4 .
Mannen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.439 3.073 954 500 453 2.119 1.032 1.088 1.366 27,7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 781 643 459 320 139 184 91 92 138 18,8
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 955 508 85 32 53 423 173 250 448 32,0
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.799 1.109 188 64 124 922 416 506 689 30,7
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 843 602 102 32 71 499 243 256 242 29,3
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 974 650 112 31 81 538 257 281 324 30,1
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 1.859 1.321 307 117 190 1.014 524 489 539 28,4
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 784 586 144 52 92 442 243 199 198 27,4
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 102 85 51 34 17 33 24 10 17 19,5
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 767 648 353 215 138 296 172 124 119 20,9
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 1.707 1.319 427 200 227 892 474 417 388 26,0
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 1.945 1.092 170 83 86 922 381 541 853 31,8
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 19 14 4 2 2 10 4 5 6 .
Vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 3.894 2.788 851 436 415 1.936 956 981 1.106 27,0
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.537 1.754 305 95 210 1.449 710 739 783 29,1
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.357 1.034 546 341 205 487 246 241 323 23,2
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 545 285 102 64 38 183 76 107 260 32,1
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 440 250 92 57 34 158 69 89 190 30,5
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 86 20 3 1 2 17 4 13 66 42,1
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 19 16 7 6 2 8 3 5 4 .
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.