Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken, 2013-2021

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken, 2013-2021

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Algemeen Geluk Ongelukkig (%) Algemeen Geluk Niet gelukkig, niet ongelukkig (%) Algemeen Geluk Gelukkig (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Tevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2021 3,3 10,3 86,4 3,3 13,0 83,6
Totaal personen Standaardfout 2021 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5
Geslacht: Mannen Gemiddelde/Percentage 2021 3,4 11,4 85,2 3,4 13,3 83,3
Geslacht: Mannen Standaardfout 2021 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 0,7
Geslacht: Vrouwen Gemiddelde/Percentage 2021 3,2 9,2 87,6 3,3 12,7 84,0
Geslacht: Vrouwen Standaardfout 2021 0,3 0,5 0,6 0,3 0,6 0,7
Migratieachtergrond: Nederland Gemiddelde/Percentage 2021 3,1 9,0 87,9 2,7 12,4 84,9
Migratieachtergrond: Nederland Standaardfout 2021 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,5
Migratieachtergrond: westers Gemiddelde/Percentage 2021 2,8 10,8 86,4 4,2 11,7 84,1
Migratieachtergrond: westers Standaardfout 2021 0,6 1,2 1,3 0,8 1,2 1,4
Migratieachtergrond: niet-westers Gemiddelde/Percentage 2021 4,9 18,0 77,1 6,6 18,0 75,4
Migratieachtergrond: niet-westers Standaardfout 2021 0,8 1,4 1,5 0,9 1,4 1,6
Onderwijsniveau: basisonderwijs Gemiddelde/Percentage 2021 6,7 18,2 75,1 5,7 22,1 72,2
Onderwijsniveau: basisonderwijs Standaardfout 2021 1,4 2,1 2,3 1,3 2,2 2,4
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Gemiddelde/Percentage 2021 3,8 12,1 84,1 4,3 13,1 82,6
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Standaardfout 2021 0,6 1,0 1,1 0,6 1,0 1,2
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Gemiddelde/Percentage 2021 3,5 10,1 86,5 3,3 13,3 83,4
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Standaardfout 2021 0,4 0,6 0,7 0,4 0,7 0,8
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Gemiddelde/Percentage 2021 2,4 9,1 88,4 2,5 11,6 86,0
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Standaardfout 2021 0,4 0,7 0,8 0,4 0,8 0,9
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Gemiddelde/Percentage 2021 1,8 7,9 90,3 2,0 11,6 86,5
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Standaardfout 2021 0,5 0,9 1,0 0,5 1,1 1,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Gemiddelde/Percentage 2021 3,7 15,4 80,9 4,0 19,1 76,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Standaardfout 2021 0,7 1,4 1,5 0,8 1,5 1,6
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Gemiddelde/Percentage 2021 3,1 11,7 85,2 3,7 14,4 81,9
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Standaardfout 2021 0,6 1,0 1,1 0,6 1,1 1,2
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Gemiddelde/Percentage 2021 3,5 9,7 86,9 4,2 11,3 84,5
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Standaardfout 2021 0,6 1,0 1,1 0,7 1,0 1,2
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Gemiddelde/Percentage 2021 4,1 9,3 86,5 3,9 13,4 82,7
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Standaardfout 2021 0,6 0,9 1,0 0,6 1,0 1,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Gemiddelde/Percentage 2021 3,1 9,5 87,4 2,6 11,0 86,4
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,9 1,0 0,5 1,0 1,0
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Gemiddelde/Percentage 2021 2,2 7,7 90,0 1,9 10,9 87,2
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Standaardfout 2021 0,5 0,9 1,0 0,5 1,1 1,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Gemiddelde/Percentage 2021 3,0 10,2 86,8 2,8 12,8 84,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Standaardfout 2021 0,7 1,2 1,4 0,7 1,3 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, tevredenheid met opleidingskansen, werk, reistijd, dagelijkse bezigheden, de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid, het gewicht, de financiële situatie, de woning, de woonomgeving, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast zijn zorgen over de financiële toekomst, onveiligheidsgevoelens en vertrouwen in anderen opgenomen. Voor tevredenheid met het werk en met de reistijd van en naar het werk zijn alleen de werkenden die minimaal 12 uur of meer per week werken, meegenomen. Voor de mensen die niet, of minder dan 12 uur per week werken wordt de tevredenheid met dagelijkse bezigheden gerapporteerd. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 18 maart 2022:
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Algemeen
Geluk
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?.
Ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ongelukkig.
Niet gelukkig, niet ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet gelukkig, niet ongelukkig.
Gelukkig
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als gelukkig.
Tevredenheid met het leven
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.