Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 1.132 1.048 -84
S Totaal Diensten Verenigde Staten 2020 33.793 19.587 -14.205
SA Industriële diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . .
SA Industriële diensten Verenigde Staten 2020 . . -157
SB Onderhoud en reparatie Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . 16
SB Onderhoud en reparatie Verenigde Staten 2020 . . -304
SC Vervoersdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 118 220 101
SC Vervoersdiensten Verenigde Staten 2020 2.050 4.238 2.187
SC1 Zeevaart Verenigde Arabische Emiraten 2020 16 141 125
SC1 Zeevaart Verenigde Staten 2020 . . 796
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigde Staten 2020 0 0 0
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 13 51 38
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigde Staten 2020 . . 919
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigde Arabische Emiraten 2020 3 90 87
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigde Staten 2020 172 49 -123
SC2 Luchtvaart Verenigde Arabische Emiraten 2020 68 56 -12
SC2 Luchtvaart Verenigde Staten 2020 389 2.773 2.384
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 47 20 -27
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigde Staten 2020 64 279 215
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 14 34 20
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigde Staten 2020 205 2.420 2.215
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigde Arabische Emiraten 2020 7 2 -5
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigde Staten 2020 120 74 -46
SC3 Overig vervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . -1
SC3 Overig vervoer Verenigde Staten 2020 1.117 134 -983
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . .
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigde Staten 2020 0 0 0
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigde Arabische Emiraten 2020 17 17 0
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigde Staten 2020 896 93 -803
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . -1
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigde Staten 2020 221 41 -180
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . -10
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigde Staten 2020 . . -10
SD Reisverkeer Verenigde Arabische Emiraten 2020 29 6 -23
SD Reisverkeer Verenigde Staten 2020 216 161 -55
SDA Zakelijk reisverkeer Verenigde Arabische Emiraten 2020 4 . -1
SDA Zakelijk reisverkeer Verenigde Staten 2020 71 101 30
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . .
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Verenigde Staten 2020 0 0 0
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Verenigde Arabische Emiraten 2020 4 . -1
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Verenigde Staten 2020 71 101 30
SDB Privé reisverkeer Verenigde Arabische Emiraten 2020 25 3 -22
SDB Privé reisverkeer Verenigde Staten 2020 144 60 -85
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . .
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Verenigde Staten 2020 0 0 0
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Verenigde Arabische Emiraten 2020 . 0 0
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Verenigde Staten 2020 71 14 -57
SDB3 Privé reisverkeer: overig Verenigde Arabische Emiraten 2020 25 . -22
SDB3 Privé reisverkeer: overig Verenigde Staten 2020 73 45 -28
SE Bouwdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 23 67 43
SE Bouwdiensten Verenigde Staten 2020 131 88 -44
SF Verzekeringsdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 2 4 2
SF Verzekeringsdiensten Verenigde Staten 2020 16 78 62
SG Financiële diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . -1
SG Financiële diensten Verenigde Staten 2020 5.029 2.487 -2.542
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Verenigde Arabische Emiraten 2020 9 252 243
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Verenigde Staten 2020 12.904 1.655 -11.249
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Verenigde Arabische Emiraten 2020 50 91 42
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Verenigde Staten 2020 3.403 2.211 -1.192
SI1 Telecommunicatiediensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . 5
SI1 Telecommunicatiediensten Verenigde Staten 2020 . . -237
SI2 Computerdiensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 38 44 6
SI2 Computerdiensten Verenigde Staten 2020 2.369 1.273 -1.096
SI3 Informatiediensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . 30
SI3 Informatiediensten Verenigde Staten 2020 . . 141
SJ Andere zakelijke diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 881 357 -524
SJ Andere zakelijke diensten Verenigde Staten 2020 8.649 7.866 -783
SJ1 Research en development (R&D) Verenigde Arabische Emiraten 2020 4 8 4
SJ1 Research en development (R&D) Verenigde Staten 2020 . . -131
SJ2 Professionele en managementadviesd. Verenigde Arabische Emiraten 2020 230 153 -77
SJ2 Professionele en managementadviesd. Verenigde Staten 2020 . . -667
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Verenigde Arabische Emiraten 2020 647 196 -451
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Verenigde Staten 2020 2.293 2.308 15
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 1 10 9
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Verenigde Staten 2020 621 514 -107
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . 6
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Verenigde Staten 2020 557 479 -78
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 . . 3
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Verenigde Staten 2020 64 34 -30
SL Overheidsdiensten n.e.g Verenigde Arabische Emiraten 2020 . 2 .
SL Overheidsdiensten n.e.g Verenigde Staten 2020 . . -22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 6 oktober 2022:
De cijfers over 2020 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De cijfers van 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 zijn bijgesteld.
Het eerste kwartaal 2021 is niet meer op de modelmatige manier beschikbaar vanwege de beschikbaarheid van de nieuwe tabel, waarin de cijfers van 2020 en verder gepubliceerd zijn.
Zie hiervoor: Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal in hoofdstuk 3.

Wijzigingen per 25 juni 2021:
Vanaf het eerste kwartaal 2020 zijn de cijfers van deze statistiek beïnvloed door COVID-19 en dat is in sommige diensten terug te zien.
De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig en de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, alle cijfers zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.