Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Totaal landen 2020 210.138 226.535 16.397
S Totaal Diensten Algerije 2020 16 26 10
S Totaal Diensten Andere internationale organisaties 2020 . . .
S Totaal Diensten Argentinië 2020 . . 271
S Totaal Diensten Australië 2020 . . 1.296
S Totaal Diensten Bahama's 2020 10 33 23
S Totaal Diensten België 2020 12.460 12.382 -79
S Totaal Diensten Bermuda 2020 27.493 . .
S Totaal Diensten Bolivia 2020 7 41 34
S Totaal Diensten Brazilië 2020 1.037 1.930 893
S Totaal Diensten Bulgarije 2020 411 288 -123
S Totaal Diensten Canada 2020 1.565 3.229 1.664
S Totaal Diensten Caribisch Nederland 2020 24 14 -10
S Totaal Diensten Chili 2020 177 474 296
S Totaal Diensten China 2020 2.442 3.408 966
S Totaal Diensten Colombia 2020 211 352 141
S Totaal Diensten Cuba 2020 18 27 9
S Totaal Diensten Curaçao 2020 208 71 -137
S Totaal Diensten Cyprus 2020 906 315 -590
S Totaal Diensten Denemarken 2020 1.477 4.114 2.638
S Totaal Diensten Duitsland 2020 22.293 27.524 5.231
S Totaal Diensten Ecuador 2020 28 190 162
S Totaal Diensten Egypte 2020 137 263 126
S Totaal Diensten Estland 2020 96 115 18
S Totaal Diensten Europese instellingen 2020 0 608 608
S Totaal Diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 85.973 122.646 36.673
S Totaal Diensten Eurozone 2020 73.801 105.350 31.549
S Totaal Diensten Filippijnen 2020 465 511 46
S Totaal Diensten Finland 2020 898 2.712 1.814
S Totaal Diensten Frankrijk 2020 11.464 12.126 662
S Totaal Diensten Griekenland 2020 450 615 166
S Totaal Diensten Hongarije 2020 1.004 1.377 373
S Totaal Diensten Hongkong 2020 956 1.399 443
S Totaal Diensten Ierland 2020 9.405 32.470 23.065
S Totaal Diensten IJsland 2020 31 203 172
S Totaal Diensten India 2020 3.433 1.332 -2.101
S Totaal Diensten Indonesië 2020 153 635 482
S Totaal Diensten Israël 2020 388 602 214
S Totaal Diensten Italië 2020 4.483 5.511 1.028
S Totaal Diensten Jamaica 2020 14 28 14
S Totaal Diensten Japan 2020 1.409 3.087 1.678
S Totaal Diensten Jordanië 2020 40 74 35
S Totaal Diensten Kaapverdië 2020 9 3 -6
S Totaal Diensten Kroatië 2020 115 184 69
S Totaal Diensten Letland 2020 115 165 50
S Totaal Diensten Liechtenstein 2020 6 5 -2
S Totaal Diensten Litouwen 2020 396 245 -151
S Totaal Diensten Luxemburg 2020 2.955 3.352 397
S Totaal Diensten Maleisië 2020 274 616 343
S Totaal Diensten Malta 2020 264 240 -24
S Totaal Diensten Marokko 2020 296 105 -191
S Totaal Diensten Mexico 2020 709 1.852 1.143
S Totaal Diensten Niet-EU 2020 124.165 103.889 -20.277
S Totaal Diensten Niet-Eurozone 2020 136.337 121.185 -15.152
S Totaal Diensten Nieuw-Zeeland 2020 145 295 150
S Totaal Diensten Nigeria 2020 . . 377
S Totaal Diensten Noorwegen 2020 861 1.299 438
S Totaal Diensten Oekraïne 2020 134 135 1
S Totaal Diensten Oman 2020 37 310 273
S Totaal Diensten Oostenrijk 2020 1.651 1.727 77
S Totaal Diensten Peru 2020 47 262 214
S Totaal Diensten Polen 2020 3.943 3.348 -595
S Totaal Diensten Portugal 2020 734 1.104 370
S Totaal Diensten Roemenië 2020 1.440 947 -493
S Totaal Diensten Rusland 2020 518 1.553 1.034
S Totaal Diensten Saoedi-Arabië 2020 173 2.636 2.463
S Totaal Diensten Singapore 2020 2.158 9.316 7.158
S Totaal Diensten Slovenië 2020 159 116 -43
S Totaal Diensten Slowakije 2020 605 312 -293
S Totaal Diensten Spanje 2020 4.467 4.318 -149
S Totaal Diensten Sint-Helena, Ascension, Tristan da Cunha 2020 . . .
S Totaal Diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . . .
S Totaal Diensten Taiwan 2020 490 758 268
S Totaal Diensten Thailand 2020 215 594 379
S Totaal Diensten Timor-Leste 2020 . . .
S Totaal Diensten Tsjechië 2020 1.407 988 -419
S Totaal Diensten Tunesië 2020 20 38 18
S Totaal Diensten Turkije 2020 359 872 513
S Totaal Diensten Uruguay 2020 17 109 92
S Totaal Diensten Venezuela 2020 . . 2
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2020 26.192 24.297 -1.895
S Totaal Diensten Verenigde Arabische Emiraten 2020 1.132 1.048 -84
S Totaal Diensten Verenigde Staten 2020 33.793 19.587 -14.205
S Totaal Diensten Vietnam 2020 73 279 206
S Totaal Diensten Zuid-Korea 2020 1.153 1.159 7
S Totaal Diensten Zweden 2020 2.375 5.442 3.067
S Totaal Diensten Zwitserland 2020 7.310 9.257 1.947
S Totaal Diensten Europa (exclusief Nederland) 2020 121.660 160.636 38.976
S Totaal Diensten Afrika 2020 1.247 2.559 1.312
S Totaal Diensten Noord Afrika 2020 472 456 -16
S Totaal Diensten Zuid-Afrika 2020 297 868 571
S Totaal Diensten Overig Afrika 2020 775 2.103 1.327
S Totaal Diensten Amerika 2020 70.501 29.921 -40.581
S Totaal Diensten Noord-Amerika 2020 35.357 22.817 -12.540
S Totaal Diensten Midden Amerika 2020 33.299 3.061 -30.238
S Totaal Diensten Zuid Amerika 2020 1.845 4.043 2.197
S Totaal Diensten Azië 2020 15.454 29.576 14.122
S Totaal Diensten Nabije en Midden-Oosten 2020 1.943 5.679 3.736
S Totaal Diensten Overig Azië 2020 13.510 23.897 10.386
S Totaal Diensten Oceanië 2020 1.299 2.729 1.431
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 6 oktober 2022:
De cijfers over 2020 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De cijfers van 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 zijn bijgesteld.
Het eerste kwartaal 2021 is niet meer op de modelmatige manier beschikbaar vanwege de beschikbaarheid van de nieuwe tabel, waarin de cijfers van 2020 en verder gepubliceerd zijn.
Zie hiervoor: Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal in hoofdstuk 3.

Wijzigingen per 25 juni 2021:
Vanaf het eerste kwartaal 2020 zijn de cijfers van deze statistiek beïnvloed door COVID-19 en dat is in sommige diensten terug te zien.
De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig en de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, alle cijfers zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.