Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Diensten Landen Perioden Uitvoer van diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2014 1e kwartaal 4.020
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2014 2e kwartaal 4.180
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2014 3e kwartaal 4.124
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2014 4e kwartaal 4.467
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 4.131
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 4.662
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 4.941
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 5.377
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 5.090
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 4.850
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 5.088
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 5.271
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 5.252
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 5.918
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 5.706
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 6.633
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 5.536
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 6.254
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 6.140
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 6.633
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 6.666
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 6.660
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 6.832
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 4e kwartaal 7.308
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2020 1e kwartaal 6.457
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2020 2e kwartaal 5.671
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2020 3e kwartaal 5.882
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2020 4e kwartaal 6.287
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 6 oktober 2022:
De cijfers over 2020 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De cijfers van 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 zijn bijgesteld.
Het eerste kwartaal 2021 is niet meer op de modelmatige manier beschikbaar vanwege de beschikbaarheid van de nieuwe tabel, waarin de cijfers van 2020 en verder gepubliceerd zijn.
Zie hiervoor: Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal in hoofdstuk 3.

Wijzigingen per 25 juni 2021:
Vanaf het eerste kwartaal 2020 zijn de cijfers van deze statistiek beïnvloed door COVID-19 en dat is in sommige diensten terug te zien.
De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig en de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, alle cijfers zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.