Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 1e kwartaal 9.957 3.141
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 2e kwartaal 9.941 3.138
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 3e kwartaal 9.907 3.114
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 4e kwartaal 9.865 3.094
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 1e kwartaal 9.814 3.085
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 2e kwartaal 9.795 3.103
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 3e kwartaal 9.786 3.091
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 4e kwartaal 9.775 3.099
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 1e kwartaal 9.760 3.112
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 2e kwartaal 9.778 3.108
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 3e kwartaal 9.798 3.119
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 4e kwartaal 9.825 3.126
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 1e kwartaal* 9.861 3.114
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 2e kwartaal* 9.893 3.133
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 3e kwartaal* 9.920 3.131
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 4e kwartaal* 9.943 3.161
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 9.939 3.163
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 9.973 3.191
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 10.013 3.205
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 10.072 3.229
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 10.129 3.235
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 10.180 3.251
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 10.236 3.278
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 10.308 3.280
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2012 1e kwartaal 7.940 2.500
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2012 2e kwartaal 7.926 2.495
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2012 3e kwartaal 7.900 2.482
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2012 4e kwartaal 7.864 2.446
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2013 1e kwartaal 7.813 2.461
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2013 2e kwartaal 7.780 2.469
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2013 3e kwartaal 7.750 2.432
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2013 4e kwartaal 7.733 2.442
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2014 1e kwartaal 7.712 2.459
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2014 2e kwartaal 7.722 2.445
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2014 3e kwartaal 7.735 2.466
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2014 4e kwartaal 7.748 2.449
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2015 1e kwartaal* 7.771 2.461
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2015 2e kwartaal* 7.795 2.470
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2015 3e kwartaal* 7.819 2.451
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2015 4e kwartaal* 7.849 2.487
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 7.854 2.488
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 7.896 2.522
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 7.937 2.534
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 7.991 2.549
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 8.044 2.560
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 8.094 2.573
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 8.148 2.599
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 8.216 2.606
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2012 1e kwartaal 2.017 641
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2012 2e kwartaal 2.015 642
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2012 3e kwartaal 2.007 632
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2012 4e kwartaal 2.001 647
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2013 1e kwartaal 2.001 623
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2013 2e kwartaal 2.015 635
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2013 3e kwartaal 2.036 659
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2013 4e kwartaal 2.042 657
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2014 1e kwartaal 2.047 653
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2014 2e kwartaal 2.056 664
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2014 3e kwartaal 2.063 653
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2014 4e kwartaal 2.077 677
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2015 1e kwartaal* 2.090 653
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2015 2e kwartaal* 2.098 663
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2015 3e kwartaal* 2.102 679
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2015 4e kwartaal* 2.095 675
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 2.085 675
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 2.077 668
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 2.076 671
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 2.081 681
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 2.085 675
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 2.086 677
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 2.088 678
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 2.091 674
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2014 zijn definitief. Gegevens vanaf 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.