Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2023* 708.874 89
Totaal Totaal Amsterdam 2023* 474.855 77
Totaal 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 15.366 97
Totaal 1000 tot 1850 Amsterdam 2023* 14.881 94
Totaal 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 50.844 80
Totaal 1850 tot 1905 Amsterdam 2023* 48.188 75
Totaal 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 61.527 76
Totaal 1905 tot 1925 Amsterdam 2023* 57.827 72
Totaal 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 79.930 79
Totaal 1925 tot 1945 Amsterdam 2023* 69.863 71
Totaal 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 22.381 74
Totaal 1945 tot 1955 Amsterdam 2023* 16.408 63
Totaal 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 55.551 84
Totaal 1955 tot 1965 Amsterdam 2023* 33.114 72
Totaal 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 71.142 94
Totaal 1965 tot 1975 Amsterdam 2023* 30.947 78
Totaal 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 77.838 88
Totaal 1975 tot 1985 Amsterdam 2023* 41.254 73
Totaal 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 86.328 93
Totaal 1985 tot 1995 Amsterdam 2023* 45.945 77
Totaal 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 64.361 110
Totaal 1995 tot 2005 Amsterdam 2023* 33.234 97
Totaal 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 60.544 107
Totaal 2005 tot 2015 Amsterdam 2023* 38.598 97
Totaal vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 63.062 82
Totaal vanaf 2015 Amsterdam 2023* 44.596 69
Totaal Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2023* 0 .
Totaal Onbekend Amsterdam 2023* 0 .
Eengezinswoning Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2023* 215.977 127
Eengezinswoning Totaal Amsterdam 2023* 60.012 116
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 1.983 189
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Amsterdam 2023* 1.589 179
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 4.098 180
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Amsterdam 2023* 1.889 178
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 7.165 122
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Amsterdam 2023* 3.896 104
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 14.678 123
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Amsterdam 2023* 5.451 102
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 8.152 98
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Amsterdam 2023* 3.558 83
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 22.165 110
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Amsterdam 2023* 6.780 97
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 27.068 123
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Amsterdam 2023* 2.749 115
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 29.633 120
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Amsterdam 2023* 4.672 103
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 40.848 117
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Amsterdam 2023* 10.870 100
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 28.956 138
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Amsterdam 2023* 7.377 129
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 17.336 155
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Amsterdam 2023* 6.075 139
Eengezinswoning vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 13.895 149
Eengezinswoning vanaf 2015 Amsterdam 2023* 5.106 147
Eengezinswoning Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2023* 0 .
Eengezinswoning Onbekend Amsterdam 2023* 0 .
Meergezinswoning Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2023* 492.897 72
Meergezinswoning Totaal Amsterdam 2023* 414.843 71
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 13.383 84
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Amsterdam 2023* 13.292 83
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 46.746 71
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Amsterdam 2023* 46.299 71
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 54.362 70
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Amsterdam 2023* 53.931 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 65.252 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Amsterdam 2023* 64.412 68
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 14.229 59
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Amsterdam 2023* 12.850 57
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 33.386 67
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Amsterdam 2023* 26.334 65
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 44.074 76
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Amsterdam 2023* 28.198 75
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 48.205 69
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Amsterdam 2023* 36.582 69
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 45.480 72
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Amsterdam 2023* 35.075 70
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 35.405 87
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Amsterdam 2023* 25.857 88
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 43.208 88
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Amsterdam 2023* 32.523 89
Meergezinswoning vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2023* 49.167 63
Meergezinswoning vanaf 2015 Amsterdam 2023* 39.490 59
Meergezinswoning Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2023* 0 .
Meergezinswoning Onbekend Amsterdam 2023* 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2023:
De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.