Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2024* 716.057 89
Totaal Totaal Amsterdam 2024* 480.852 77
Totaal 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 15.392 97
Totaal 1000 tot 1850 Amsterdam 2024* 14.909 93
Totaal 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 50.840 80
Totaal 1850 tot 1905 Amsterdam 2024* 48.182 75
Totaal 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 61.587 76
Totaal 1905 tot 1925 Amsterdam 2024* 57.904 72
Totaal 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 79.977 79
Totaal 1925 tot 1945 Amsterdam 2024* 69.893 71
Totaal 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 22.370 74
Totaal 1945 tot 1955 Amsterdam 2024* 16.435 63
Totaal 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 55.534 85
Totaal 1955 tot 1965 Amsterdam 2024* 33.097 72
Totaal 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 71.168 95
Totaal 1965 tot 1975 Amsterdam 2024* 30.978 78
Totaal 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 77.925 89
Totaal 1975 tot 1985 Amsterdam 2024* 41.403 73
Totaal 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 87.026 94
Totaal 1985 tot 1995 Amsterdam 2024* 46.570 77
Totaal 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 64.793 110
Totaal 1995 tot 2005 Amsterdam 2024* 33.650 96
Totaal 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 60.466 107
Totaal 2005 tot 2015 Amsterdam 2024* 38.625 96
Totaal vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 68.979 83
Totaal vanaf 2015 Amsterdam 2024* 49.206 70
Totaal Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2024* 0 .
Totaal Onbekend Amsterdam 2024* 0 .
Eengezinswoning Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2024* 216.974 129
Eengezinswoning Totaal Amsterdam 2024* 60.434 117
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 1.981 190
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Amsterdam 2024* 1.585 180
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 4.091 182
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Amsterdam 2024* 1.893 179
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 7.152 122
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Amsterdam 2024* 3.903 105
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 14.690 125
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Amsterdam 2024* 5.457 103
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 8.109 99
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Amsterdam 2024* 3.560 83
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 22.150 111
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Amsterdam 2024* 6.778 98
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 27.051 125
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Amsterdam 2024* 2.746 116
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 29.595 121
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Amsterdam 2024* 4.671 103
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 40.884 118
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Amsterdam 2024* 10.866 100
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 28.956 140
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Amsterdam 2024* 7.375 129
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 17.292 155
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Amsterdam 2024* 6.031 140
Eengezinswoning vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 15.023 153
Eengezinswoning vanaf 2015 Amsterdam 2024* 5.569 148
Eengezinswoning Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2024* 0 .
Eengezinswoning Onbekend Amsterdam 2024* 0 .
Meergezinswoning Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2024* 499.083 72
Meergezinswoning Totaal Amsterdam 2024* 420.418 71
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 13.411 83
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Amsterdam 2024* 13.324 83
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 46.749 71
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Amsterdam 2024* 46.289 71
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 54.435 70
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Amsterdam 2024* 54.001 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 65.287 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Amsterdam 2024* 64.436 68
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 14.261 60
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Amsterdam 2024* 12.875 58
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 33.384 67
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Amsterdam 2024* 26.319 65
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 44.117 76
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Amsterdam 2024* 28.232 75
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 48.330 69
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Amsterdam 2024* 36.732 69
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 46.142 72
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Amsterdam 2024* 35.704 70
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 35.837 86
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Amsterdam 2024* 26.275 87
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 43.174 88
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Amsterdam 2024* 32.594 89
Meergezinswoning vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2024* 53.956 63
Meergezinswoning vanaf 2015 Amsterdam 2024* 43.637 60
Meergezinswoning Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2024* 0 .
Meergezinswoning Onbekend Amsterdam 2024* 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 16 april 2024:
De voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.