Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022* 688.341 89
Totaal Totaal Amsterdam 2022* 456.730 76
Totaal 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 14.956 97
Totaal 1000 tot 1850 Amsterdam 2022* 14.472 93
Totaal 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 49.443 79
Totaal 1850 tot 1905 Amsterdam 2022* 46.797 74
Totaal 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 61.160 75
Totaal 1905 tot 1925 Amsterdam 2022* 57.466 71
Totaal 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 79.386 78
Totaal 1925 tot 1945 Amsterdam 2022* 69.360 70
Totaal 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 22.015 73
Totaal 1945 tot 1955 Amsterdam 2022* 16.044 62
Totaal 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 54.211 84
Totaal 1955 tot 1965 Amsterdam 2022* 31.752 72
Totaal 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 69.486 93
Totaal 1965 tot 1975 Amsterdam 2022* 29.336 77
Totaal 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 76.017 88
Totaal 1975 tot 1985 Amsterdam 2022* 39.428 72
Totaal 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 85.607 93
Totaal 1985 tot 1995 Amsterdam 2022* 45.255 77
Totaal 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 63.856 110
Totaal 1995 tot 2005 Amsterdam 2022* 32.726 97
Totaal 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 60.836 105
Totaal 2005 tot 2015 Amsterdam 2022* 38.659 95
Totaal vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 51.368 83
Totaal vanaf 2015 Amsterdam 2022* 35.435 70
Totaal Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2022* 0 .
Totaal Onbekend Amsterdam 2022* 0 .
Eengezinswoning Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022* 209.793 126
Eengezinswoning Totaal Amsterdam 2022* 54.588 114
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 1.859 190
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Amsterdam 2022* 1.466 179
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 3.618 185
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Amsterdam 2022* 1.397 192
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 6.926 120
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Amsterdam 2022* 3.651 102
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 14.502 122
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Amsterdam 2022* 5.261 99
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 7.701 98
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Amsterdam 2022* 3.104 82
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 21.744 109
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Amsterdam 2022* 6.334 97
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 26.653 122
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Amsterdam 2022* 2.327 114
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 28.646 119
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Amsterdam 2022* 3.647 99
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 40.452 116
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Amsterdam 2022* 10.460 98
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 28.718 138
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Amsterdam 2022* 7.156 127
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 17.143 154
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Amsterdam 2022* 5.883 138
Eengezinswoning vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 11.831 147
Eengezinswoning vanaf 2015 Amsterdam 2022* 3.902 144
Eengezinswoning Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2022* 0 .
Eengezinswoning Onbekend Amsterdam 2022* 0 .
Meergezinswoning Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022* 478.548 72
Meergezinswoning Totaal Amsterdam 2022* 402.142 71
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 13.097 84
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Amsterdam 2022* 13.006 83
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 45.825 71
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Amsterdam 2022* 45.400 71
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 54.234 69
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Amsterdam 2022* 53.815 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 64.884 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Amsterdam 2022* 64.099 68
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 14.314 59
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Amsterdam 2022* 12.940 57
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 32.467 68
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Amsterdam 2022* 25.418 65
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 42.833 76
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Amsterdam 2022* 27.009 74
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 47.371 69
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Amsterdam 2022* 35.781 69
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 45.155 72
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Amsterdam 2022* 34.795 70
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 35.138 87
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Amsterdam 2022* 25.570 88
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 43.693 86
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Amsterdam 2022* 32.776 87
Meergezinswoning vanaf 2015 Groot-Amsterdam (CR) 2022* 39.537 64
Meergezinswoning vanaf 2015 Amsterdam 2022* 31.533 60
Meergezinswoning Onbekend Groot-Amsterdam (CR) 2022* 0 .
Meergezinswoning Onbekend Amsterdam 2022* 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.