Dierlijke mest;prod. en mineralenuitscheiding;bedrijfstype,regio, 1990-2017


De tabel geeft informatie over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. Daarnaast wordt in de tabel de mestproductie vergeleken met de plaatsingsruimte volgens de geldende gebruiksnormen.
In de tabel kunnen de gegevens worden bekeken voor verschillende typen bedrijven (standaard bedrijfstypering) en kan het totaal voor Nederland worden uitgesplitst naar landsdelen, provincies en concentratiegebieden.

Gegevens beschikbaar van 1990 t/m 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio, zie paragraaf 3.

Dierlijke mest;prod. en mineralenuitscheiding;bedrijfstype,regio, 1990-2017

Bedrijfstype Perioden Regio's MestproductieTotaal mestproductie (mln kg) Stikstofuitscheiding (N)Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) (1 000 kg) Productie en plaatsingsruimte mestPlaatsingsruimte stikstof (N) (1 000 kg) Productie en plaatsingsruimte mestPlaatsingsruimte fosfaat (P205) (1 000 kg)
Totaal landbouwbedrijven 1990 Nederland 87.445 691.200 229.100 431.500
Totaal landbouwbedrijven 2000 Nederland 75.560 549.100 190.900 207.700
Totaal landbouwbedrijven 2002 Nederland 71.529 504.400 172.900 193.900
Totaal landbouwbedrijven 2014 Nederland 74.089 486.700 171.700 363.800 136.700
Totaal landbouwbedrijven 2015 Nederland 76.326 497.500 180.100 377.000 134.300
Totaal landbouwbedrijven 2016 Nederland 78.211 504.300 175.200 367.300 130.200
Totaal landbouwbedrijven 2017* Nederland 76.198 500.000 167.900 385.100 135.400
Totaal graasdierbedrijven 1990 Nederland 64.569 456.400 126.400 290.300
Totaal graasdierbedrijven 2000 Nederland 55.821 346.800 105.800 123.700
Totaal graasdierbedrijven 2002 Nederland 54.411 328.700 101.200 116.700
Totaal graasdierbedrijven 2014 Nederland 58.674 315.300 100.800 237.500 89.100
Totaal graasdierbedrijven 2015 Nederland 61.821 323.000 107.000 248.900 88.600
Totaal graasdierbedrijven 2016 Nederland 63.899 332.400 103.000 242.700 85.700
Totaal graasdierbedrijven 2017* Nederland 61.777 329.900 98.200 256.700 87.600
Totaal hokdierbedrijven 1990 Nederland 19.052 200.600 91.000 28.200
Totaal hokdierbedrijven 2000 Nederland 16.105 168.700 72.700 9.800
Totaal hokdierbedrijven 2002 Nederland 13.738 144.300 60.200 8.500
Totaal hokdierbedrijven 2014 Nederland 13.548 158.700 66.500 13.500 5.100
Totaal hokdierbedrijven 2015 Nederland 12.717 162.500 68.800 13.600 4.800
Totaal hokdierbedrijven 2016 Nederland 12.373 159.000 67.900 12.700 4.500
Totaal hokdierbedrijven 2017* Nederland 12.221 155.600 64.900 12.500 4.500
Totaal overige landbouwbedrijven 1990 Nederland 3.825 34.100 11.700 112.900
Totaal overige landbouwbedrijven 2000 Nederland 3.634 33.500 12.400 74.200
Totaal overige landbouwbedrijven 2002 Nederland 3.380 31.400 11.500 68.600
Totaal overige landbouwbedrijven 2014 Nederland 1.867 12.600 4.400 112.800 42.400
Totaal overige landbouwbedrijven 2015 Nederland 1.788 12.000 4.300 114.500 40.900
Totaal overige landbouwbedrijven 2016 Nederland 1.938 12.900 4.400 111.900 40.000
Totaal overige landbouwbedrijven 2017* Nederland 2.200 14.500 4.800 115.900 43.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens