Motorvoertuigen; vanaf 1927


Deze tabel bevat cijfers vanaf 1927 (peildatum 1 januari) over het aantal motorvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken. Het betreft hier gegevens over personenauto's, motorfietsen en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor opleggers, speciale voertuigen en bussen), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van de RDW(Rijksdienst voor het Wegverkeer). Met behulp van deze kentekenregistratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op de peildatum van het betreffende jaar (1 januari of 1 augustus) in het kentekenbestand voorkwamen.

In de loop van de jaren heeft de registratie van voertuigen een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Vóór 1995 was de peildatum van het motorvoertuigenpark 1 augustus van het betreffende jaar, vanaf 1995 is de peildatum 1 januari. Andere verschillen in de registratie zijn ontstaan doordat er vóór 1995 beperktere mogelijkheden bestonden om voertuigen die zijn afgevoerd (zoals bijvoorbeeld gesloopte of geëxporteerde voertuigen) uit het bestand te verwijderen. Vanaf 1995 hebben wijzigingen van diverse wettelijke kaders ertoe geleid dat de registratie op dit gebied 'zuiverder' is geworden.
Zo is sinds 1995 de registratie van de houderschapsbelasting van motorrijtuigen verbeterd, onder andere door het afschaffen van deel 3 van het kentekenbewijs. Op basis van deze registratie is het onderscheid tussen actieve voertuigen (met geldig kenteken) en niet-actieve voertuigen (zonder geldig kenteken) goed te maken.

Vanaf 1995 is de reeks voortgezet met daarin alleen voertuigen met een geldig kenteken (dus exclusief voertuigen die zijn gesloopt, geëxporteerd, buiten de registratie zijn gesteld of behoren tot de bedrijfsvoorraad).
Om aan de veranderingen in de registratiemethodiek tegemoet te komen, zijn in de huidige historische reeks aanpassingen gedaan aan eerder gepubliceerde data. Bij de interpretatie van deze reeks, dient zowel bij vergelijkingen tussen cijfers onderling als ook bij vergelijking met gedetailleerde informatie uit de afzonderlijke jaarpublicaties uit het verleden, met bovenstaande aanpassingen rekening te worden gehouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1927.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2020
Voor de jaren 1950 t/m 1976 is een correctie doorgevoerd op het aantal personenauto’s en het totaal motorvoertuigen. In de publicatie van december 2019 zijn data gebruikt uit het Statistisch Zakboek van 1976. In 1977 zijn deze data echter drastisch herzien. Deze herziene data zijn nu gebruikt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juni 2020 verschijnen de definitieve cijfers per 1 januari 2020.

Motorvoertuigen; vanaf 1927

Perioden Totaal motorvoertuigen (x 1 000) Personenauto (x 1 000) Motorfiets (x 1 000) Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (x 1 000) Bestelauto (x 1 000) Speciaal voertuig (x 1 000) Bus (x 1 000)
1927 93,8 41,2 28,8 23,7 7,1 0,7 2,9
1928 103,9 47,7 28,0 28,3 8,8 0,8 3,1
1929 117,7 55,3 28,5 33,9 11,0 0,8 3,2
1930 133,8 63,2 30,4 40,2 13,4 0,9 3,4
1931 147,9 70,6 31,5 45,7 15,5 1,0 3,6
1932 159,2 77,3 32,4 49,5 16,9 1,1 3,7
1933 168,5 82,4 32,9 53,2 18,3 1,2 3,8
1934 181,6 86,6 43,7 51,4 17,4 1,4 3,8
1935 184,6 88,5 43,1 53,1 19,6 1,6 3,8
1936 183,0 87,6 42,6 52,7 20,2 1,8 3,8
1937 188,8 88,7 45,9 54,2 21,4 1,9 3,8
1938 197,3 90,9 51,0 55,4 21,8 2,1 3,9
1939 211,4 95,1 58,8 57,5 22,7 2,2 4,3
1940 222,5 98,2 65,2 59,0 23,3 2,2 4,4
1941 48,9 16,1 4,6 28,1 9,7 1,2 2,0
1942 46,5 15,2 4,1 27,2 10,2 1,1 1,8
1943 40,5 13,5 3,0 24,1 8,3 1,0 1,6
1944 34,9 12,2 1,9 20,8 7,5 0,9 0,8
1945 30,6 10,8 1,3 18,4 6,8 0,9 0,4
1946 113,6 37,1 37,7 38,8 15,8 2,0 1,9
1947 171,4 54,5 63,9 53,0 21,9 2,3 3,0
1948 211,4 73,8 71,6 65,9 26,9 2,5 4,5
1949 244,1 95,0 75,8 73,2 30,0 2,7 5,0
1950 286,4 120,5 85,5 80,4 33,5 2,7 5,6
1951 331,2 142,0 97,4 91,8 39,2 2,8 5,8
1952 359,7 158,4 107,4 93,9 42,5 3,2 5,9
1953 387,4 173,0 113,7 100,7 45,7 3,7 6,0
1954 418,4 194,2 120,2 104,0 49,1 4,3 6,0
1955 483,2 231,5 133,5 118,2 55,6 4,6 6,2
1956 555,4 282,4 148,7 124,3 61,7 4,9 6,7
1957 631,0 335,1 160,1 135,8 67,2 5,0 7,2
1958 688,1 380,1 167,6 140,4 71,0 5,0 7,5
1959 739,9 418,8 171,8 149,3 78,2 5,3 7,8
1960 781,7 464,4 168,4 148,9 77,8 5,6 8,2
1961 864,0 537,8 165,2 161,0 84,6 5,8 8,6
1962 968,6 634,7 160,1 173,8 94,6 5,9 8,7
1963 1.090,0 751,7 152,9 185,4 103,6 6,1 8,8
1964 1.251,1 903,4 146,7 201,0 113,8 6,6 8,8
1965 1.461,0 1.094,9 146,5 219,6 126,2 7,1 8,9
1966 1.678,9 1.303,2 140,7 235,0 137,0 7,5 9,0
1967 1.882,7 1.515,0 121,2 246,5 144,0 8,2 9,1
1968 2.109,7 1.744,7 108,9 256,1 150,4 8,2 9,0
1969 2.375,3 2.012,1 97,5 265,7 157,3 8,3 8,7
1970 2.519,5 2.163,0 81,1 275,4 164,9 8,2 8,5
1971 2.776,0 2.426,0 63,9 286,1 170,6 9,1 8,4
1972 2.984,1 2.632,7 55,4 296,0 177,0 9,1 8,6
1973 3.167,3 2.809,5 52,0 305,8 183,7 9,1 8,6
1974 3.299,5 2.928,0 55,5 316,0 189,9 10,0 8,9
1975 3.480,0 3.092,5 61,8 325,7 195,2 11,8 9,2
1976 3.675,6 3.285,7 65,5 324,4 194,1 11,8 9,2
1977 3.902,0 3.518,0 71,0 313,0 188,0 12,0 8,4
1978 4.094,0 3.703,0 80,0 311,0 183,0 14,0 8,7
1979 4.316,0 3.906,0 89,0 321,0 190,0 19,0 9,0
1980 4.557,0 4.123,0 94,0 340,0 204,0 24,0 9,3
1981 4.719,0 4.263,0 101,0 355,0 210,0 32,0 9,8
1982 4.794,0 4.321,0 111,0 362,0 217,0 34,0 10,0
1983 4.864,0 4.385,0 116,0 363,0 223,0 31,0 10,5
1984 4.962,0 4.471,0 119,0 372,0 231,0 30,0 10,6
1985 5.062,0 4.551,0 121,0 390,0 249,0 27,0 10,6
1986 5.154,0 4.616,0 121,0 417,0 276,0 25,0 10,5
1987 5.247,0 4.676,0 123,0 448,0 305,0 25,0 10,5
1988 5.419,0 4.806,0 127,0 486,0 339,0 25,0 10,7
1989 5.612,0 4.967,0 132,0 513,0 363,0 25,0 11,0
1990 5.800,0 5.118,0 143,0 539,0 385,0 26,0 11,4
1991 5.929,0 5.205,0 159,0 565,0 407,0 26,0 11,7
1992 6.027,0 5.247,0 190,0 590,0 430,0 25,0 11,9
1993 6.206,0 5.341,0 234,0 631,0 469,0 25,0 11,8
1994 6.378,0 5.456,0 270,0 652,0 492,0 24,0 11,5
1995 6.529,0 5.581,0 294,0 654,0 495,0 24,0 11,2
1996 6.645,0 5.664,0 315,0 666,0 501,0 25,0 11,3
1997 6.859,0 5.810,0 354,1 695,0 525,0 28,0 11,2
1998 7.043,0 5.931,0 373,4 738,0 567,0 30,0 10,8
1999 7.319,0 6.120,0 392,5 806,0 628,0 33,0 11,0
2000 7.640,8 6.343,2 414,0 883,6 696,1 36,4 11,2
2001 7.926,9 6.539,0 437,8 950,1 755,8 39,7 11,4
2002 8.168,3 6.710,6 460,8 996,9 797,6 43,3 11,3
2003 8.387,7 6.854,9 494,3 1.038,5 835,7 46,9 11,4
2004 8.495,5 6.908,9 516,4 1.070,2 866,8 49,2 11,3
2005 8.627,2 6.992,0 536,9 1.098,3 893,5 51,5 11,2
2006 8.715,8 7.092,3 552,9 1.070,6 863,0 55,1 11,0
2007 8.862,9 7.230,2 567,9 1.064,8 849,3 58,3 10,8
2008 9.059,6 7.391,9 585,2 1.082,5 862,3 61,0 11,1
2009 9.249,4 7.542,3 605,6 1.101,4 876,2 64,2 11,3
2010 9.340,0 7.622,4 623,4 1.094,2 872,4 65,3 11,6
2011 9.451,7 7.735,5 636,2 1.080,0 861,3 64,8 11,3
2012 9.571,5 7.858,7 647,0 1.065,8 849,7 64,1 11,0
2013 9.612,3 7.915,6 653,2 1.043,4 832,1 63,3 10,5
2014 9.609,9 7.932,3 654,0 1.023,6 815,2 62,4 9,9
2015 9.651,0 7.979,1 652,3 1.019,6 815,0 61,1 9,6
2016 9.786,2 8.100,9 652,5 1.032,8 828,4 60,3 9,4
2017 9.937,7 8.223,0 656,0 1.058,8 852,6 59,9 9,8
2018 10.127,2 8.373,2 661,6 1.092,3 883,4 59,4 9,9
2019 10.323,1 8.530,6 665,9 1.126,6 914,8 59,1 9,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens