Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden Warmtepompen In gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Uit gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Opgestelde warmtepompen einde van jaar (aantal) Thermisch vermogen van warmtepompen In gebruik genomen thermisch vermogen (MW-thermisch) Thermisch vermogen van warmtepompen Uit gebruik genomen thermisch vermogen (MW-thermisch) Thermisch vermogen van warmtepompen Opgesteld thermisch vermogen einde jaar (MW-thermisch) Energiestromen Bruto warmteproductie warmtepompen (TJ) Energiestromen Verbruik van elektriciteit en aardgas (TJ) Energiestromen Onttrekking warmte uit bodem of lucht (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ) Vermeden emissie kooldioxide (CO2) (mln kg)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2018 112.771 3.973 570.030 824 28 5.299 13.659 4.607 9.051 4.503 119
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2019 166.010 3.849 732.191 1.147 53 6.392 16.542 5.659 10.883 5.611 232
Warmtepompen; totaal Woningen 2018 66.667 3.718 295.031 374 12 1.659 5.095 1.757 3.338 1.588 38
Warmtepompen; totaal Woningen 2019 120.201 3.119 412.113 681 11 2.329 6.957 2.437 4.520 2.226 89
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 46.104 255 274.999 450 16 3.639 8.564 2.851 5.713 2.915 81
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 45.809 730 320.078 466 42 4.063 9.585 3.222 6.363 3.385 143
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2018 6.504 995 60.379 125 23 1.489 5.897 1.514 4.383 2.905 118
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2019 11.755 1.427 70.708 160 49 1.600 6.336 1.620 4.715 3.241 158
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2018 6.078 753 50.360 50 8 461 1.824 458 1.366 915 38
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2019 11.232 707 60.885 87 8 540 2.140 539 1.601 1.107 54
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 426 242 10.019 75 16 1.029 4.074 1.056 3.017 1.990 81
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 523 720 9.823 73 42 1.060 4.196 1.082 3.114 2.134 104
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2018 5.960 376 38.561 55 4 428 1.696 428 1.268 848 35
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2019 10.763 354 48.971 88 4 512 2.027 511 1.516 1.050 51
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2018 5.877 376 35.856 49 4 302 1.196 301 896 600 25
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2019 10.633 354 46.136 77 4 376 1.487 373 1.114 772 38
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 83 2.705 6 126 499 127 372 247 10
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 130 2.835 10 136 540 138 402 277 14
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2018 544 619 21.818 70 20 1.061 4.202 1.086 3.116 2.057 83
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2019 992 1.073 21.737 72 46 1.088 4.308 1.109 3.199 2.191 107
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2018 201 376 14.504 1 4 158 627 157 470 314 13
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2019 599 354 14.750 10 4 165 653 165 487 334 16
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 343 242 7.314 69 16 903 3.574 929 2.646 1.743 70
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 393 720 6.988 62 42 923 3.656 944 2.712 1.857 90
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2018 106.267 2.978 509.650 700 4 3.810 7.761 3.094 4.668 1.598 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2019 154.255 2.422 661.483 987 4 4.793 10.206 4.039 6.168 2.370 74
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2018 60.589 2.965 244.671 324 4 1.199 3.271 1.299 1.972 673 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2019 108.969 2.412 351.228 594 4 1.789 4.817 1.898 2.919 1.119 35
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 45.678 13 264.979 375 0 2.611 4.490 1.795 2.695 925 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 45.286 10 310.255 393 0 3.004 5.389 2.140 3.249 1.251 39
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2018 76.933 408.767 471 3.028 3.150 1.212 1.937 647 -1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2019 120.761 529.528 698 3.726 3.911 1.505 2.406 910 28
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2018 34.947 154.015 175 753 637 245 392 131 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2019 77.010 231.025 390 1.143 1.005 386 618 234 7
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 41.986 254.752 297 2.276 2.512 967 1.545 516 -1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 43.751 298.503 308 2.583 2.907 1.119 1.788 676 21
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2018 29.334 2.978 100.883 228 4 781 4.612 1.881 2.731 951 2
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2019 33.494 2.422 131.955 289 4 1.066 6.295 2.533 3.762 1.461 46
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2018 25.642 2.965 90.656 150 4 446 2.634 1.054 1.580 542 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2019 31.959 2.412 120.203 203 4 646 3.813 1.512 2.301 885 28
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 3.692 13 10.227 79 0 335 1.978 827 1.150 408 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019 1.535 10 11.752 85 0 420 2.482 1.021 1.461 575 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2019.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei. Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Warmtepompen
Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte op een lage temperatuur door toevoer van hulp-energie (vaak elektriciteit) wordt omgezet in warmte bij hoge temperatuur.

De werking komt overeen met die van een koelkast. Ook daar wordt warmte van lage temperatuur (in de koelkast) omgezet naar warmte van hoge temperatuur (buiten de koelkast). Daarbij wordt warmte van binnen de koelkast verplaatst naar buiten de koelkast.

Over het aantal warmtepompen zijn drie soorten gegevens beschikbaar:
1. Het aantal in gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
2. Het aantal uit gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
3. Het aantal warmtepompen opgesteld aan het eind van een bepaald jaar.
In gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde warmtepompen einde van jaar
Het aantal warmtepompen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Thermisch vermogen van warmtepompen
Maximale warmteproductie per tijdseenheid

Voor thermisch vermogen wordt als eenheid Megawatt gebruikt.
In gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld thermisch vermogen einde jaar
Het thermisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Energiestromen
Bij warmtepompen zijn drie energiestromen relevant;
1. de bruto productie van warmte (uitgaande energie)
2. het eigen verbruik van elektriciteit en aardgas (ingaande energie) en
3. de onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht (ingaande energie).
De ingaande stromen zijn gelijk aan de uitgaande stroom.

Voor energiestromen wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto warmteproductie warmtepompen
Totale warmteproductie van de warmtepompen.
Verbruik van elektriciteit en aardgas
Eigen verbruik van elektriciteit en aardgas door warmtepompen.
Onttrekking warmte uit bodem of lucht
Onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht voor nuttige toepassing.

De hoeveelheid onttrokken warmte uit de bodem of buitenlucht wordt doorgaans berekend uit de totale warmteproductie van de warmtepomp minus het eigen verbruik van elektriciteit of aardgas door de warmtepomp.
Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Vermeden emissie kooldioxide (CO2)
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron.
De hoeveelheid kooldioxide die uitgesoten zou zijn, wanneer er geen gebruik zou zijn gemaakt van de betreffende hernieuwbare energiebron.
CO2: kooldioxide. 1 kton = 1 000 ton = 1 miljoen kg.
De CO2-emissiecijfers zijn voorlopig.