Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden Warmtepompen In gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Uit gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Opgestelde warmtepompen einde van jaar (aantal) Thermisch vermogen van warmtepompen In gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Uit gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Opgesteld thermisch vermogen einde jaar (megawatt) Energiestromen Bruto warmteproductie warmtepompen (TJ) Energiestromen Verbruik van elektriciteit en aardgas (TJ) Energiestromen Onttrekking warmte uit bodem of lucht (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ) Vermeden emissie kooldioxide (CO2) (mln kg)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2020 250.265 3.993 978.463 1.539 67 7.865 20.041 6.931 13.110 6.901 385
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2021* 368.350 5.494 1.341.319 2.111 81 9.895 24.382 8.515 15.867 8.164 455
Warmtepompen; totaal Woningen 2020 210.001 3.329 618.785 1.067 12 3.384 9.402 3.318 6.084 3.078 172
Warmtepompen; totaal Woningen 2021* 325.229 4.613 939.401 1.578 26 4.937 12.535 4.461 8.074 3.994 223
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 40.264 664 359.678 471 54 4.480 10.639 3.613 7.026 3.823 213
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 43.121 881 401.918 533 55 4.958 11.847 4.054 7.793 4.170 233
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2020 19.349 2.145 87.912 191 64 1.727 6.837 1.740 5.098 3.590 201
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021* 22.582 3.446 107.047 217 78 1.866 7.390 1.866 5.524 3.901 219
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2020 18.846 1.481 78.250 124 9 654 2.592 654 1.938 1.369 77
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2021* 22.088 2.565 97.773 141 23 773 3.060 772 2.288 1.616 91
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 503 664 9.662 67 54 1.072 4.246 1.086 3.159 2.221 125
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 494 881 9.274 76 55 1.093 4.330 1.095 3.235 2.285 128
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2020 17.189 741 65.419 126 5 633 2.508 632 1.876 1.328 75
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2021* 20.344 1.283 84.481 136 11 758 3.001 756 2.245 1.588 89
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2020 16.955 741 62.350 110 5 480 1.902 477 1.425 1.011 57
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2021* 20.205 1.283 81.273 129 11 599 2.370 595 1.775 1.258 71
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 234 0 3.069 17 0 153 606 155 451 317 18
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 139 0 3.208 6 0 159 631 161 470 331 19
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2020 2.160 1.405 22.493 65 59 1.093 4.330 1.108 3.222 2.262 127
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2021* 2.238 2.164 22.567 81 66 1.108 4.389 1.110 3.279 2.313 130
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2020 1.891 741 15.900 14 5 174 689 176 513 358 20
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2021* 1.883 1.283 16.501 11 11 174 690 177 513 358 20
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 269 664 6.593 51 54 919 3.640 932 2.709 1.904 107
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 355 881 6.066 70 55 934 3.699 934 2.766 1.955 110
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2020 230.916 1.848 890.551 1.348 3 6.138 13.204 5.192 8.012 3.311 184
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021* 345.768 2.048 1.234.271 1.894 3 8.029 16.992 6.649 10.343 4.263 236
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2020 191.155 1.848 540.535 944 3 2.730 6.811 2.665 4.146 1.709 95
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2021* 303.141 2.048 841.628 1.437 3 4.164 9.475 3.690 5.785 2.378 132
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 39.761 0 350.016 404 0 3.408 6.393 2.527 3.867 1.602 89
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 42.627 0 392.643 457 0 3.865 7.517 2.959 4.558 1.885 105
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2020 187.870 0 717.398 1.011 0 4.737 4.932 1.898 3.034 1.239 69
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2021* 296.004 0 1.013.402 1.508 0 6.245 6.455 2.484 3.972 1.623 90
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2020 149.776 0 380.801 713 0 1.856 1.651 635 1.016 415 23
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2021* 255.178 0 635.979 1.166 0 3.022 2.733 1.051 1.682 687 38
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 38.094 0 336.597 298 0 2.881 3.280 1.263 2.018 824 46
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 40.826 0 377.423 341 0 3.222 3.722 1.433 2.290 936 52
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2020 43.046 1.848 173.153 338 3 1.401 8.272 3.294 4.978 2.071 115
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2021* 49.764 2.048 220.869 386 3 1.785 10.537 4.165 6.372 2.640 146
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2020 41.379 1.848 159.734 231 3 874 5.159 2.030 3.130 1.294 72
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2021* 47.963 2.048 205.649 271 3 1.142 6.742 2.638 4.104 1.691 94
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2020 1.667 0 13.419 107 0 527 3.113 1.264 1.849 778 43
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 1.801 0 15.220 115 0 643 3.795 1.526 2.268 949 53
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en voorlopige cijfers voor 2021.

Wijzigingen per juni 2022:
Voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Warmtepompen
Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte op een lage temperatuur door toevoer van hulp-energie (vaak elektriciteit) wordt omgezet in warmte bij hoge temperatuur.

De werking komt overeen met die van een koelkast. Ook daar wordt warmte van lage temperatuur (in de koelkast) omgezet naar warmte van hoge temperatuur (buiten de koelkast). Daarbij wordt warmte van binnen de koelkast verplaatst naar buiten de koelkast.

Over het aantal warmtepompen zijn drie soorten gegevens beschikbaar:
1. Het aantal in gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
2. Het aantal uit gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
3. Het aantal warmtepompen opgesteld aan het eind van een bepaald jaar.
In gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde warmtepompen einde van jaar
Het aantal warmtepompen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Thermisch vermogen van warmtepompen
Maximale warmteproductie per tijdseenheid

Voor thermisch vermogen wordt als eenheid Megawatt gebruikt.
In gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld thermisch vermogen einde jaar
Het thermisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Energiestromen
Bij warmtepompen zijn drie energiestromen relevant;
1. de bruto productie van warmte (uitgaande energie)
2. het eigen verbruik van elektriciteit en aardgas (ingaande energie) en
3. de onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht (ingaande energie).
De ingaande stromen zijn gelijk aan de uitgaande stroom.

Voor energiestromen wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto warmteproductie warmtepompen
Totale warmteproductie van de warmtepompen.
Verbruik van elektriciteit en aardgas
Eigen verbruik van elektriciteit en aardgas door warmtepompen.
Onttrekking warmte uit bodem of lucht
Onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht voor nuttige toepassing.

De hoeveelheid onttrokken warmte uit de bodem of buitenlucht wordt doorgaans berekend uit de totale warmteproductie van de warmtepomp minus het eigen verbruik van elektriciteit of aardgas door de warmtepomp.
Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Vermeden emissie kooldioxide (CO2)
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron. De hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen gebruik zou zijn gemaakt van de betreffende hernieuwbare energiebron. Gerekend is met referentietechnologieën die gedefinieerd zijn in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015). Het gaat hierbij om de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. De import van groene stroom telt niet mee.
Bij de berekening van de vermeden emissies kooldioxide wordt alleen gekeken naar de vermeden emissies bij de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. Er wordt niet gekeken naar de verschillen tussen hernieuwbare en fossiele energie bij de winning en omzetting van brandstoffen en bij het maken van installaties voor de productie van elektriciteit, warmte en gas.

CO2: kooldioxide. 1 kton = 1 000 ton = 1 miljoen kg.
De CO2-emissiecijfers zijn voorlopig.