Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018 en voorlopige cijfers voor 2019.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 over vermeden primaire energie en vermeden uitstoot van CO2 zijn bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van geactualiseerde rendementcijfers en emissiefactoren. De uitkomsten over de vermeden primaire energie en daarmee vermeden CO2 zijn hierdoor hoger dan voorheen is gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei. Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden WarmtepompenIn gebruik genomen warmtepompen (aantal) WarmtepompenUit gebruik genomen warmtepompen (aantal) WarmtepompenOpgestelde warmtepompen einde van jaar (aantal) Thermisch vermogen van warmtepompenIn gebruik genomen thermisch vermogen (MW-thermisch) Thermisch vermogen van warmtepompenUit gebruik genomen thermisch vermogen (MW-thermisch) Thermisch vermogen van warmtepompenOpgesteld thermisch vermogen einde jaar (MW-thermisch) EnergiestromenBruto warmteproductie warmtepompen (TJ) EnergiestromenVerbruik van elektriciteit en aardgas (TJ) EnergiestromenOnttrekking warmte uit bodem of lucht (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ) Vermeden emissie kooldioxide (CO2) (mln kg)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2018 112.771 3.973 570.030 824 28 5.299 13.659 4.607 9.051 4.503 119
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2019* 165.690 3.849 731.871 1.126 53 6.372 16.423 5.613 10.809 5.204 127
Warmtepompen; totaal Woningen 2018 66.667 3.718 295.031 374 12 1.659 5.095 1.757 3.338 1.588 38
Warmtepompen; totaal Woningen 2019* 120.089 3.119 412.001 681 11 2.329 6.949 2.432 4.517 2.062 44
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 46.104 255 274.999 450 16 3.639 8.564 2.851 5.713 2.915 81
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 45.601 730 319.870 446 42 4.043 9.474 3.182 6.293 3.141 84
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2018 6.504 995 60.379 125 23 1.489 5.897 1.514 4.383 2.905 118
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2019* 12.112 1.427 71.065 160 49 1.599 6.334 1.620 4.714 3.127 127
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2018 6.078 753 50.360 50 8 461 1.824 458 1.366 915 38
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2019* 11.631 707 61.284 91 8 544 2.153 542 1.611 1.075 44
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 426 242 10.019 75 16 1.029 4.074 1.056 3.017 1.990 81
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 481 720 9.781 69 42 1.056 4.181 1.078 3.103 2.052 83
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2018 5.960 376 38.561 55 4 428 1.696 428 1.268 848 35
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2019* 10.449 354 48.657 82 4 507 2.007 506 1.501 1.004 41
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2018 5.877 376 35.856 49 4 302 1.196 301 896 600 25
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2019* 10.347 354 45.850 74 4 373 1.476 371 1.106 741 30
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 83 2.705 6 126 499 127 372 247 10
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 102 2.807 8 134 531 135 396 263 11
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2018 544 619 21.818 70 20 1.061 4.202 1.086 3.116 2.057 83
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2019* 1.663 1.073 22.408 77 46 1.093 4.327 1.114 3.213 2.123 86
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2018 201 376 14.504 1 4 158 627 157 470 314 13
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2019* 1.284 354 15.435 16 4 171 677 171 505 335 14
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 343 242 7.314 69 16 903 3.574 929 2.646 1.743 70
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 379 720 6.974 61 42 922 3.650 943 2.707 1.789 73
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2018 106.267 2.978 509.650 700 4 3.810 7.761 3.094 4.668 1.598 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2019* 153.578 2.422 660.806 967 4 4.773 10.089 3.994 6.095 2.076 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2018 60.589 2.965 244.671 324 4 1.199 3.271 1.299 1.972 673 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2019* 108.458 2.412 350.717 590 4 1.785 4.796 1.890 2.906 987 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 45.678 13 264.979 375 0 2.611 4.490 1.795 2.695 925 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 45.120 10 310.089 377 0 2.988 5.293 2.104 3.190 1.090 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2018 76.933 408.767 471 3.028 3.150 1.212 1.937 647 -1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2019* 120.761 529.528 698 3.726 3.911 1.505 2.406 804 -1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2018 34.947 154.015 175 753 637 245 392 131 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2019* 77.010 231.025 390 1.143 1.005 386 618 206 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 41.986 254.752 297 2.276 2.512 967 1.545 516 -1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 43.751 298.503 308 2.583 2.907 1.119 1.788 597 -1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2018 29.334 2.978 100.883 228 4 781 4.612 1.881 2.731 951 2
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2019* 32.817 2.422 131.278 269 4 1.046 6.178 2.488 3.690 1.273 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2018 25.642 2.965 90.656 150 4 446 2.634 1.054 1.580 542 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2019* 31.448 2.412 119.692 200 4 642 3.791 1.504 2.288 780 0
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2018 3.692 13 10.227 79 0 335 1.978 827 1.150 408 1
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2019* 1.369 10 11.586 69 0 404 2.386 985 1.402 492 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens