Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Regio's Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Afstand tot huisartsenpraktijk (km) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 1 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 3 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijn Afstand tot apotheek (km) Onderwijs Basisonderwijs Afstand tot school (km) Onderwijs Basisonderwijs Aantal scholen Binnen 1 km (aantal) Onderwijs Basisonderwijs Aantal scholen Binnen 3 km (aantal) Onderwijs Basisonderwijs Aantal scholen Binnen 5 km (aantal) Groenvoorzieningen Semi-openbaar groen Afstand tot sportterrein (km) Groenvoorzieningen Semi-openbaar groen Afstand tot volkstuin (km) Groenvoorzieningen Semi-openbaar groen Afstand tot verblijfsrecreatief terrein (km) Groenvoorzieningen Semi-openbaar groen Afstand tot begraafplaats (km) Groenvoorzieningen Afstand tot recreatief binnenwater (km)
Nederland 0,9 1,7 9,7 20,1 1,2 0,7 2,2 11,9 25,3 . . . . .
Amsterdam 0,5 5,1 36,8 81,7 0,6 0,5 4,1 29,6 68,3 . . . . .
Stadsdeel Centrum 0,4 7,0 61,0 128,3 0,5 0,5 3,0 38,3 98,4 . . . . .
Burgwallen-Oude Zijde 0,2 6,9 66,2 140,0 0,3 0,5 2,1 40,4 108,7 . . . . .
Burgwallen-Nieuwe Zijde 0,3 8,0 61,8 138,3 0,6 0,8 1,6 40,6 107,8 . . . . .
Jordaan 0,3 11,1 61,4 127,2 0,3 0,4 4,4 39,9 99,5 . . . . .
Zoetermeer 0,9 1,4 9,7 19,1 1,0 0,6 2,2 15,2 32,7 . . . . .
Wijk 00 Centrum 0,8 1,6 14,8 23,4 0,8 0,6 2,3 21,6 41,0 . . . . .
Dorp 1,0 1,2 13,9 23,8 0,5 0,6 2,2 22,1 42,2 . . . . .
Stadscentrum 0,8 2,4 18,0 23,8 0,8 0,7 1,9 23,1 42,1 . . . . .
Palenstein 0,7 1,2 11,0 24,0 1,2 0,4 2,0 18,7 43,0 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2013. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2016

Er zijn cijfers toegevoegd over Werkgelegenheid: aantal banen (2013).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er zijn geen nieuwe cijfers meer voorzien voor deze tabel.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk
Pand of ruimte waarin een of meer huisartsen (samen) werken.

Huisarts:
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Afstand tot huisartsenpraktijk
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg.
Aantal huisartsenpraktijken
Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 1 km
Binnen 3 km
Binnen 5 km
Afstand tot apotheek
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde apotheek, berekend over de weg.

Apotheek, inclusief apotheekhoudende huisarts.
Onderwijs
Basisonderwijs
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.

In Nederland zijn er ongeveer 10 rijdende scholen. Deze scholen hebben allen als officiële vestigingsgemeente Geldermalsen. Het aantal basisscholen in Geldermalsen is hierdoor hoog, vooral in het oostelijke deel. Ook in buurten van de omliggende gemeenten Buren, Culemborg en Neerijnen is het effect van deze scholen nog zichtbaar.

De cijfers vermeld bij het jaar:
- 2013 betreffen schooljaar 2012/'13;

De cijfers zijn gebaseerd op het adressenbestand van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vestigingen van basisscholen. Als bekend is dat er onderwijs gevolgd kan worden op een dependance en dit een effect heeft van meer dan 500 meter op de berekende gemiddelde afstand, zijn deze gegevens van de buurten en wijken aanvullend geheim gemaakt.
Afstand tot school
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school, berekend over de weg.
Aantal scholen
Het gemiddeld aantal scholen binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 1 km
Binnen 3 km
Binnen 5 km
Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.
Semi-openbaar groen
Terrein in gebruik als sportterrein, volkstuin, voor verblijfsrecreatie of als begraafplaats. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn.
Afstand tot sportterrein
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde sportterrein, berekend over de weg.

Sportterrein:
Terrein in gebruik voor sportactiviteiten, zoals sportveld, sporthal, zwembad, kunstijsbaan, motorcrossbaan en bos in het sportterrein, inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en tribunes. Het terrein heeft een omvang van minimaal 0,5 hectare.
Afstand tot volkstuin
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde volkstuin, berekend over de weg.

Volkstuin:
Terrein voor niet-commerciële sier- en groenteteelt. Het terrein heeft een omvang van minimaal 0,1 hectare.
Afstand tot verblijfsrecreatief terrein
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde terrein voor verblijfsrecreatie, berekend over de weg.

Verblijfsrecreatief terrein:
Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals camping, bungalowparken, jeugdherbergen en bijbehorende parkeerplaatsen. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare.
Afstand tot begraafplaats
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde begraafplaats, berekend over de weg.

Begraafplaats:
Terrein in gebruik voor begraven en cremeren, inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en parken. Het terrein heeft een omvang van minimaal 0,1 hectare.
Afstand tot recreatief binnenwater
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde recreatief binnenwater, berekend over de weg.

Recreatief binnenwater:
Binnenwater in gebruik voor recreatie, zoals recreatieplassen, water in park en plantsoen, golfterrein, jachthavens en roeibanen. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare. Alleen voor jachthavens geldt een ondergrens van 0,5 hectare voor het watergedeelte.