Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Contact met huisarts Contact in afgelopen 12 maanden % personen met minimaal 1 contact (%) Contact met specialist Contact in afgelopen 12 maanden % personen met minimaal 1 contact (%) Contact met tandarts Contact in afgelopen 12 maanden % personen met minimaal 1 contact (%) Contact met fysio- of oefentherapeut Contact in afgelopen 12 maanden % personen met minimaal 1 contact (%) Ziekenhuisopname met overnachtingen Opname in afgelopen 12 maanden % personen met overnachtingen (%) Dagopname Opname in afgelopen 12 maanden % personen met dagopname (%) Gebruik medicijnen % gebruik voorgeschreven in 2 weken (%) Gebruik medicijnen % gebruik niet voorgeschreven in 2 weken (%)
Totaal personen Waarde Bonaire 2021* 64,3 32,4 48,6 8,8 7,8 7,5 30,2 29,9
Totaal personen Waarde Sint-Eustatius 2021* 42,5 27,4 24,1 6,4 7,3 3,5 16,2 15,7
Totaal personen Waarde Saba 2021* 67,9 36,2 45,4 13,8 9,3 23,2 42,3 42,2
Geslacht: mannen Waarde Bonaire 2021* 55,5 28,2 45,0 6,7 8,1 7,7 26,6 23,7
Geslacht: mannen Waarde Sint-Eustatius 2021* 38,5 23,7 23,1 4,8 3,7 . 15,7 16,0
Geslacht: mannen Waarde Saba 2021* 59,7 32,0 38,3 8,1 9,1 22,7 33,9 33,9
Geslacht: vrouwen Waarde Bonaire 2021* 73,9 36,8 52,4 10,9 7,5 7,3 34,0 36,5
Geslacht: vrouwen Waarde Sint-Eustatius 2021* 46,6 31,2 25,1 8,0 11,1 5,3 16,7 15,3
Geslacht: vrouwen Waarde Saba 2021* 76,1 40,4 52,5 19,5 9,4 23,7 50,7 50,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het zorggebruik van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De tabel toont de contacten met zorgverleners, ziekenhuisopnamen, bezoeken aan het laboratorium voor bloedonderzoek en medicijngebruik.
Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:
- contacten met de huisarts
- contacten met de specialist
- contacten met de tandarts
- contacten met de fysiotherapeut/oefentherapeut
- ziekenhuisopnamen, met en zonder overnachting
- bezoek aan het laboratorium voor bloedonderzoek
- medicijngebruik, zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven medicijnen.
Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. In 2021 is de enquête uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Contact met huisarts
Contacten met de huisarts zijn:
- bezoeken op het spreekuur,
- visites van de huisarts,
- telefonische consulten,
- of andere contacten.
Contact in afgelopen 12 maanden
Contacten met huisarts in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% personen met minimaal 1 contact
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact met de huisarts heeft gehad.
Contact met specialist
Contacten met een specialist:
- op de polikliniek,
- op een afdeling in het ziekenhuis,
- op de spoedeisende hulp,
- in een praktijk buiten het ziekenhuis of
- in een privékliniek.
---
Contacten tijdens een ziekenhuis- of dagopname en contacten met de
psychiater tellen niet mee.
Contact in afgelopen 12 maanden
Contacten met een specialist in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% personen met minimaal 1 contact
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact met een specialist heeft gehad.
Contact met tandarts
Bezoeken aan de tandarts.
Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg tellen niet mee.
Contact in afgelopen 12 maanden
Contacten met de tandarts in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% personen met minimaal 1 contact
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact met de tandarts heeft gehad.
Contact met fysio- of oefentherapeut
Contact met fysio- of oefentherapeut. Fysiotherapie en oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.
Contact in afgelopen 12 maanden
Contacten met fysio- of oefentherapeut in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% personen met minimaal 1 contact
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact met een fysio- of oefentherapeut heeft gehad.
Ziekenhuisopname met overnachtingen
Opnamen in een ziekenhuis of kliniek met minimaal één overnachting.
---
Opnamen in psychiatrische ziekenhuizen worden hierbij niet meegeteld. Ziekenhuisopnamen in verband met bevalling of geboorte worden uitgesloten.
Opname in afgelopen 12 maanden
Opnamen in een ziekenhuis of kliniek met minimaal één overnachting in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% personen met overnachtingen
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum voor minimaal 1 nacht is opgenomen in het ziekenhuis.
Dagopname
Ziekenhuisopnamen zonder overnachting bijvoorbeeld voor een kijkoperatie, chemokuur, bestraling of een van te voren geplande kleine ingreep.
---
Dagopnamen in verband met bevalling of geboorte worden
uitgesloten.
Opname in afgelopen 12 maanden
Opnamen in een ziekenhuis of kliniek zonder overnachtingen in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% personen met dagopname
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum een dagopname had in het ziekenhuis.
Gebruik medicijnen
Het gebruik van medicijnen.
% gebruik voorgeschreven in 2 weken
Percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum medicijnen heeft gebruikt, die zijn voorgeschreven door een arts. De anticonceptiepil en geneesmiddelen tijdens ziekenhuis- of dagopname worden hier buiten beschouwing gelaten.
% gebruik niet voorgeschreven in 2 weken
Percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum medicijnen of voedingssupplementen heeft gebruikt, die niet zijn voorgeschreven door een arts.