Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Ervaren gezondheid Zeer goed/goed (%) Suikerziekte Suikerziekte totaal (%) Aandoeningen afgelopen 12 maanden Hoge bloeddruk (%) Aandoeningen afgelopen 12 maanden Migraine of ernstige hoofdpijn (%) Aandoeningen afgelopen 12 maanden Rugaandoening (%) Langdurige aandoeningen, ooit gehad Hartaandoening (%) Langdurige aandoeningen, ooit gehad Kanker (%) % personen met aandoeningen % geen langdurige aandoeningen (%)
Totaal personen Waarde Bonaire 2021* 72,9 8,3 14,7 12,0 8,9 2,7 3,1 57,7
Totaal personen Waarde Sint-Eustatius 2021* 74,7 11,1 16,5 19,0 7,7 1,1 1,3 63,0
Totaal personen Waarde Saba 2021* 75,5 8,6 18,8 27,0 13,7 4,4 7,4 42,4
Geslacht: mannen Waarde Bonaire 2021* 75,1 8,5 10,0 7,5 9,6 2,3 2,5 64,1
Geslacht: mannen Waarde Sint-Eustatius 2021* 78,4 10,8 17,7 20,0 5,4 . . 63,3
Geslacht: mannen Waarde Saba 2021* 80,6 9,7 15,9 20,3 7,6 4,7 8,4 50,8
Geslacht: vrouwen Waarde Bonaire 2021* 70,4 8,0 19,7 16,8 8,2 3,1 3,8 50,8
Geslacht: vrouwen Waarde Sint-Eustatius 2021* 70,9 11,4 15,2 18,1 10,0 . . 62,6
Geslacht: vrouwen Waarde Saba 2021* 70,4 7,6 21,7 33,6 19,9 4,0 6,3 33,9
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gezondheidstoestand en de aandoeningen van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van gezondheid:
- ervaren gezondheid
- langdurige aandoeningen
- chronische ziekten

Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. In 2021 is de enquête uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met de onderwerpen chikungunya en zikavirus.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid
Cijfers betreffen antwoorden op de vraag:
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
Zeer goed/goed
% personen met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheid.
Suikerziekte
Suikerziekte totaal
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag:
Heeft u suikerziekte?
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Van 13 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' wordt gevraagd of mensen hiervan in de afgelopen 12 maanden last hebben gehad. Van vier aandoeningen wordt gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt gevraagd naar suikerziekte.
Hoge bloeddruk
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag:
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van hoge bloeddruk?
Migraine of ernstige hoofdpijn
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag:
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn?
Rugaandoening
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag:
Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug?
Langdurige aandoeningen, ooit gehad
Van vier aandoeningen wordt gevraagd of men die ooit heeft gehad.
Hartaandoening
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag:
Heeft u ooit een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina pectoris. Dit laatste wordt ook wel hartkramp genoemd?
Kanker
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag:
Heeft u ooit een vorm van kanker gehad?
% personen met aandoeningen
% geen langdurige aandoeningen
Het percentage personen dat geen van de volgende aandoeningen heeft of in de laatste 12 maanden heeft gehad:
-Ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder
-Astma of COPD
-Chikungunya
-Chronisch eczeem
-Chronische gewrichtsontsteking
-Ernstige of hardnekkige darmstoornissen
-Duizeligheid met vallen
-Gewrichtsslijtage van heupen of knieën
-Hoge bloeddruk
-Knokkelkoorts
-Migraine of ernstige hoofdpijn
-Onvrijwillig urineverlies, incontinentie
-Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug
-Vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen
-Zikavirus
In de cijfers over 2013 en over 2017/2018 zijn chikungunya en het zikavirus niet meegenomen. In de cijfers over 2013 telde psoriasis mee.