Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021

Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Vrijwilligerswerk Totaal (%) Vrijwilligerswerk Jeugdwerk (%) Vrijwilligerswerk School (%) Vrijwilligerswerk Verzorging (%) Vrijwilligerswerk Sportvereniging (%) Vrijwilligerswerk Culturele vereniging (%) Vrijwilligerswerk Hobbyvereniging (%) Vrijwilligerswerk Levensbeschouwelijke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Arbeidsorganisatie (%) Vrijwilligerswerk Politieke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Hulpverlening (%) Vrijwilligerswerk Wonen (%) Vrijwilligerswerk Buurt (%) Vrijwilligerswerk Andere organisatie (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2012 50,5 7,7 11,8 9,2 15,8 5,5 5,5 8,3 2,5 1,5 1,6 2,2 5,2 7,3
Totaal persoonskenmerken Waarde 2013 49,1 8,1 11,1 8,6 14,8 5,4 4,9 8,3 2,5 1,3 1,8 2,0 5,2 7,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2014 48,0 8,3 10,8 8,6 15,1 4,8 4,5 7,7 2,4 1,4 1,7 2,1 5,1 6,4
Totaal persoonskenmerken Waarde 2015 48,7 8,5 11,5 8,3 14,5 5,0 4,9 8,1 2,1 1,4 1,8 1,9 4,7 7,0
Totaal persoonskenmerken Waarde 2016 49,7 8,2 11,6 9,5 15,3 5,4 5,3 7,6 2,8 1,5 2,0 2,0 5,3 7,1
Totaal persoonskenmerken Waarde 2017 48,5 8,5 11,3 8,7 14,5 5,0 4,5 7,4 2,2 1,2 2,0 1,8 4,7 6,6
Totaal persoonskenmerken Waarde 2018 47,6 8,7 10,2 8,8 14,6 5,2 4,5 7,6 2,2 1,3 1,9 2,2 5,6 7,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2019 46,7 8,4 10,6 7,8 15,2 4,8 4,7 6,7 2,7 1,3 1,9 2,2 5,7 7,1
Totaal persoonskenmerken Waarde 2020 43,8 7,4 8,3 7,3 13,0 4,8 4,3 6,3 2,1 1,1 1,6 1,6 4,5 6,5
Totaal persoonskenmerken Waarde 2021 38,9 6,0 6,1 6,3 11,7 3,7 3,9 5,9 2,2 1,1 1,8 2,0 4,2 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 juli 2023
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 maart 2022
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door “Sociale contacten en Maatschappelijke participatie”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Jeugdwerk
Vrijwilligerswerk in het jeugd- en buurthuiswerk of als leider van scouting.
School
Vrijwilligerswerk op school, zoals bijvoorbeeld hulp op school, de oudercommissie, schoolbestuur, werken in bibliotheek of als leesouder.
Verzorging
Vrijwilligerswerk in de verzorging of verpleging, zoals bijvoorbeeld bejaardenzorg, kinderopvang, kruiswerk, zieken bezoeken, collecteren voor gezondheidsorganisaties, welfarewerk in het ziekenhuis of assisteren bij stervensbegeleiding.
Sportvereniging
Vrijwilligerswerk voor een sportvereniging in het bestuur of bijvoorbeeld werken in de kantine, organisatie, trainen of zaalbeheer.
Culturele vereniging
Vrijwilligerswerk voor een culturele vereniging, zoals bijvoorbeeld een muziek- of toneelvereniging of een tekenclub.
Hobbyvereniging
Vrijwilligerswerk voor een hobby- of gezelligheidsvereniging.
Levensbeschouwelijke organisatie
Vrijwilligerswerk voor de kerk, moskee of een levensbeschouwelijke groepering, zoals bijvoorbeeld de kerkenraad, parochieraad, moskeevereniging, huisbezoek of het rondbrengen van blaadjes.
Arbeidsorganisatie
Vrijwilligerswerk voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging.
Politieke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een politieke partij of actiegroep.
Hulpverlening
Vrijwilligerswerk op het gebied van sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp.
Wonen
Vrijwilligerswerk op het gebied van wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen.
Buurt
Vrijwilligerswerk ten behoeve van de wijk of de buurt.
Andere organisatie
Vrijwilligerswerk voor organisaties op een ander gebied.