Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021

Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Sociale contacten Contact met familieleden Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met vrienden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minstens 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minder dan 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met vrienden Zelden of nooit (%) Sociale contacten Contact met buren Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met buren Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met buren Minstens 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met buren Minder dan 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met buren Zelden of nooit (%) Informele hulp (%) Vrijwilligerswerk Totaal (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2012 52,8 31,2 47,0 14,9 4,1 2,8 19,4 46,3 16,2 6,6 11,6 33,3 50,5
Totaal persoonskenmerken Waarde 2013 54,3 28,0 48,4 16,5 4,4 2,7 18,2 44,9 17,8 7,1 11,9 34,0 49,1
Totaal persoonskenmerken Waarde 2014 54,2 28,5 48,0 16,1 4,5 2,9 16,2 45,3 19,4 7,6 11,5 33,5 48,0
Totaal persoonskenmerken Waarde 2015 52,9 29,6 47,2 15,7 4,5 2,9 15,5 45,6 20,0 7,1 11,7 33,3 48,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2016 51,9 29,0 47,7 15,9 4,5 2,9 14,8 46,1 19,7 7,5 12,0 36,5 49,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2017 51,7 29,4 47,8 15,9 4,2 2,8 14,1 45,5 20,4 8,0 12,1 31,7 48,5
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2012 48,8 35,2 46,1 9,9 3,9 4,9 19,5 41,2 17,2 5,5 16,7 31,7 43,2
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2013 54,3 32,2 48,0 11,9 3,6 4,2 18,6 38,8 17,3 7,7 17,6 32,6 41,0
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2014 51,2 32,6 47,3 11,7 3,6 4,8 17,6 38,6 18,3 8,5 17,0 30,8 39,4
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2015 50,7 34,2 46,7 12,0 3,1 4,1 18,4 42,1 17,9 6,9 14,7 31,6 39,3
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2016 49,4 34,5 46,4 11,6 3,3 4,2 16,6 39,7 18,6 8,7 16,4 38,3 43,3
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2017 48,9 31,9 47,4 12,3 4,0 4,4 15,0 39,7 20,0 8,7 16,6 31,4 42,2
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2012 45,3 41,1 44,0 9,7 2,9 2,3 13,6 47,9 13,1 9,1 16,2 33,7 49,1
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2013 42,7 29,4 52,6 11,1 2,9 3,9 20,9 41,4 13,7 8,4 15,7 33,3 41,0
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2014 49,2 29,9 53,7 11,0 4,0 1,5 16,6 43,1 20,7 5,4 14,2 33,5 46,5
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2015 43,0 33,9 45,8 14,1 4,1 2,0 15,7 43,3 18,3 7,1 15,6 35,2 52,0
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2016 49,2 28,1 48,7 14,1 3,5 5,6 12,9 51,3 17,3 5,6 12,9 39,8 47,3
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2017 41,8 32,6 45,7 13,9 4,1 3,7 13,4 44,2 16,6 9,2 16,6 34,6 46,1
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2012 53,9 29,3 47,9 16,9 3,7 2,2 18,5 50,0 16,9 6,7 7,9 32,1 60,7
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2013 56,0 18,9 52,9 20,5 5,2 2,5 19,0 50,0 18,9 5,9 6,3 33,2 60,3
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2014 56,5 20,0 52,3 20,0 5,3 2,5 15,9 51,3 20,2 6,4 6,2 34,2 58,3
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2015 54,6 21,7 51,8 18,8 4,9 2,9 14,6 51,7 20,1 5,6 7,9 34,4 58,6
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2016 53,7 19,0 54,1 19,3 5,3 2,3 14,2 50,3 21,6 7,0 7,0 36,0 58,6
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2017 53,0 20,9 53,1 19,3 4,4 2,4 13,7 52,2 20,8 6,3 7,0 33,0 57,9
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2012 55,9 17,2 54,7 20,0 5,4 2,6 21,4 47,3 15,4 7,0 8,9 36,5 45,9
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2013 57,0 15,0 54,2 22,5 5,6 2,6 19,2 47,0 17,5 7,2 9,2 37,8 45,8
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2014 57,7 13,9 55,0 21,9 6,1 3,1 16,5 48,4 18,7 7,4 8,9 36,5 45,3
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2015 57,1 14,9 54,4 20,8 6,8 3,2 16,0 47,4 20,6 6,9 9,1 35,6 45,1
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2016 55,4 14,4 54,6 21,8 6,4 2,8 15,8 48,7 18,9 7,4 9,1 36,6 45,8
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2017 54,3 16,4 54,4 21,2 5,5 2,4 16,2 47,0 20,7 7,6 8,6 33,6 45,9
Positie in huishouden: kind Waarde 2012 49,3 80,7 14,3 2,8 1,2 1,0 20,1 41,8 14,1 5,0 18,9 30,7 47,6
Positie in huishouden: kind Waarde 2013 45,8 76,2 20,7 1,5 0,7 0,9 13,4 40,8 19,2 8,4 18,2 27,5 49,5
Positie in huishouden: kind Waarde 2014 47,0 74,3 21,6 2,4 0,7 0,9 13,8 37,9 21,6 9,6 17,2 30,6 46,4
Positie in huishouden: kind Waarde 2015 47,2 73,8 22,1 2,9 0,7 0,6 12,5 37,1 22,1 11,0 17,4 28,5 51,3
Positie in huishouden: kind Waarde 2016 45,6 74,8 20,1 2,9 0,4 1,8 12,3 40,0 21,1 6,2 20,4 32,7 51,9
Positie in huishouden: kind Waarde 2017 49,4 71,5 22,0 3,5 1,4 1,6 10,2 41,0 20,6 9,9 18,3 25,2 46,3
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2012 54,7 54,2 32,4 7,4 2,9 3,1 12,7 35,3 18,8 7,0 26,2 29,7 39,2
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2013 54,2 48,0 42,5 3,9 4,9 0,7 11,8 35,3 12,9 9,8 30,2 33,9 44,1
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2014 52,4 46,1 38,1 10,1 2,4 3,4 13,3 31,0 17,2 11,5 27,0 25,4 46,3
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2015 39,5 51,1 30,9 13,1 1,7 3,3 8,2 27,3 22,8 10,4 31,3 25,2 43,9
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2016 44,9 56,3 35,0 4,9 3,1 0,7 8,9 41,5 13,8 13,2 22,6 37,0 46,3
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2017 52,8 46,4 40,7 7,6 2,9 2,3 6,8 29,8 19,7 12,7 31,0 26,7 43,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 juli 2023
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 maart 2022
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door “Sociale contacten en Maatschappelijke participatie”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
Contact met familieleden
Contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen
Minstens 1x per week
Contact met vrienden
Contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen
Dagelijks
Minstens 1x per week
Minstens 1x per maand
Minder dan 1x per maand
Zelden of nooit
Contact met buren
Contact met buren
Dagelijks
Minstens 1x per week
Minstens 1x per maand
Minder dan 1x per maand
Zelden of nooit
Informele hulp
In afgelopen 4 weken in vrije tijd buiten organisaties om onbetaalde hulp gegeven aan anderen buiten het eigen huishouden, zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.