Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021

Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Sociale contacten Contact met familieleden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met vrienden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met buren Dagelijks (%) Informele hulp (%) Deelname verenigingen Wekelijks (%) Vrijwilligerswerk Totaal (%) Politieke interesse Zeer geïnteresseerd (%) Politieke interesse Tamelijk geïnteresseerd (%) Politieke interesse Weinig geïnteresseerd (%) Politieke interesse Niet geïnteresseerd (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2012 32,0 31,2 19,4 33,3 35,7 50,5 12,1 42,7 28,5 16,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2013 28,8 28,0 18,2 34,0 34,9 49,1 10,8 41,5 29,5 18,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2014 29,1 28,5 16,2 33,5 35,4 48,0 10,4 38,2 30,6 20,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2015 30,2 29,6 15,5 33,3 34,2 48,7 9,2 39,5 30,2 21,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2016 31,7 29,0 14,8 36,5 34,9 49,7 10,8 38,6 30,6 20,0
Totaal persoonskenmerken Waarde 2017 30,5 29,4 14,1 31,7 . 48,5 11,5 39,3 29,0 20,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2018 33,6 28,8 13,3 35,6 34,2 47,6 9,8 39,2 30,3 20,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2019 33,6 29,9 13,9 34,4 33,5 46,7 11,1 38,6 29,6 20,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2020 33,0 29,7 12,3 32,9 32,7 43,8 11,6 39,4 29,4 19,6
Totaal persoonskenmerken Waarde 2021 32,9 28,7 11,6 34,9 31,8 38,9 13,0 42,0 28,0 17,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 juli 2023
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 maart 2022
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door “Sociale contacten en Maatschappelijke participatie”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
Contact met familieleden
Contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen
Dagelijks
Contact met vrienden
Contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen
Dagelijks
Contact met buren
Contact met buren
Dagelijks
Informele hulp
In afgelopen 4 weken in vrije tijd buiten organisaties om onbetaalde hulp gegeven aan anderen buiten het eigen huishouden, zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden.
Deelname verenigingen
Deelname aan activiteiten van één of meer verenigingen.
Wekelijks
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Politieke interesse
Interesse in politieke onderwerpen.
Zeer geïnteresseerd
Tamelijk geïnteresseerd
Weinig geïnteresseerd
Niet geïnteresseerd