Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Perioden Nieuwbouw (aantal)
2007 85.201
2008 84.174
2009 87.835
2010 60.556
2011 62.199
2012 48.668
2013 49.311
2014 45.170
2015 48.381
2016 54.849
2017 62.982
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de voorraad woningen in Nederland volgens de definities van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat basisgegevens over alle gebouwen en adressen per gemeente in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Vanaf verslagjaar 2012 maakt CBS voor de statistiek ‘voorraad woningen en niet-woningen’ gebruik van de BAG als bron.
Daarvoor was de statistiek over de woningvoorraad gebaseerd op het Woningregister. Bij deze overgang naar een andere bron is een methodebreuk ontstaan. Omdat er behoefte is aan doorlopende lange tijdreeksen, is er onderzoek verricht naar de aard en omvang van de methodebreuk in de woningvoorraad 2011-2012 en is deze breuk gerepareerd. Uitgangspunt bij deze breukreparatie is dat de nieuwe definities volgens de BAG leidend zijn. Gegevens over de woningvoorraad voor 2012 sluiten in deze tabel aan bij de gegevens na 2012.

Vanaf verslagmaand oktober 2021 is het CBS volledig overgegaan op gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend.

Dankzij BAG 2.0 kunnen nieuwe afleidingsregels geïntroduceerd worden om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe informatie. Zo is het mogelijk geworden om de administratieve correcties beter te onderscheiden van de fysieke mutaties als sloop, onttrekking of toevoeging aan de voorraad. Met terugwerkende kracht zijn vanaf 2021 alle mutaties volgens deze nieuwe afleidingsregels berekend. Het uiteindelijke saldo is per categorie gelijk gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1921

Status van de cijfers:
De cijfers over de verslagperiode 1921 tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijziging per 31 januari 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige jaarcijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De definitieve jaarcijfers worden circa 6 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.