Musea; bezoeken, tarieven en type collectie, 1993 - 2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat uitkomsten over openstelling, type collectie, het aantal bezoeken, tarieven, tentoonstellingen en personeel van musea.

Gegevens beschikbaar: 1993 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet omdat de onderzoekspopulatie vanaf 2015 is herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de resultaten van 2015 en verder.

Musea; bezoeken, tarieven en type collectie, 1993 - 2013

Perioden Musea (aantal) OpenstellingHele jaar open (% van totaal aantal musea) OpenstellingGedeelte van het jaar open (% van totaal aantal musea) Aard van de collectieBeeldende kunst (aantal) Aard van de collectieGeschiedenis (aantal) Aard van de collectieNatuurlijke historie (aantal) Aard van de collectieBedrijf en techniek (aantal) Aard van de collectieVolkenkunde (aantal) Aard van de collectieGemengde collectie (aantal) BezoekenTot 2 500 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken2 500 tot 10 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken10 000 tot 25 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken25 000 tot 50 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken50 000 tot 100 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken100 000 en meer bezoeken (% van totaal aantal musea) Soort entreeTotaal bezoeken (x 1 000) Soort entreeBetaalde bezoeken (vol tarief) (x 1 000) Soort entreeBetaalde bezoeken (reductie) (x 1 000) Soort entreeBezoeken met museumkaart (x 1 000) Soort entreeGratis bezoeken (x 1 000) Soort entreeBuitenlandse bezoeken (x 1 000) EntreeprijzenKinderen (euro) EntreeprijzenJeugd (euro) EntreeprijzenVolwassenen (euro) EntreeprijzenSenioren (euro) TentoonstellingenIn eigen museum (aantal) TentoonstellingenNiet in eigen museumIn andere ruimten in Nederland (aantal) TentoonstellingenNiet in eigen museumIn het buitenland (aantal) RechtsvormOverheidsinstelling (% van totaal aantal musea) RechtsvormVereniging/stichting (% van totaal aantal musea) RechtsvormOverig (% van totaal aantal musea) MuseumpersoneelWerkzame personenTotaal aantal werkzame personen (aantal) MuseumpersoneelWerkzame personenIn loondienst (aantal) MuseumpersoneelWerkzame personenOverige bezoldigden (aantal) MuseumpersoneelMensjarenTotaal mensjaren (aantal) MuseumpersoneelMensjarenIn loondienst (aantal) MuseumpersoneelMensjarenOverige bezoldigden (aantal) MuseumpersoneelVrijwilligersPersonen (aantal) MuseumpersoneelVrijwilligersMensjaren (aantal)
1995 744 65 35 75 380 67 149 18 55 28 31 20 10 5 6 21.921 14.287 . 1.947 5.686 . . . . . 1.898 186 54 . . . 6.320 5.115 1.205 4.896 4.065 830 . .
1997 942 76 24 102 491 50 260 20 19 39 28 16 8 5 4 20.266 14.578 . 2.804 2.883 . . . . . 2.032 157 110 . . . 6.708 5.312 1.396 5.071 3.942 1.129 . .
1999 902 63 37 109 451 59 255 18 10 35 29 19 8 5 4 20.679 14.012 . 3.225 3.441 3.969 2,59 . 4,47 3,69 2.249 246 55 . . . 7.694 6.148 1.545 5.198 4.404 794 16.205 .
2001 873 62 38 105 448 49 245 17 9 36 28 18 8 5 5 20.488 10.929 3.470 2.445 3.643 4.603 2,72 . 5,07 4,27 2.135 . . 17 73 10 8.285 6.283 2.002 5.478 4.424 1.054 17.888 2.330
2003 828 64 36 118 423 44 217 17 9 32 33 18 8 5 5 19.558 10.233 3.359 2.438 3.527 4.223 2,84 3,27 5,66 4,85 2.162 . . 16 77 7 8.496 6.567 1.929 5.837 4.731 1.106 19.693 2.357
2005 775 68 32 107 391 51 196 18 12 31 32 19 9 5 5 19.648 9.624 3.903 2.320 3.801 4.711 3,30 3,54 6,20 5,41 2.041 164 74 15 77 8 8.143 6.563 1.580 5.696 4.860 836 19.667 2.679
2007 773 67 33 118 383 54 190 17 11 31 31 19 9 5 5 20.540 10.162 4.043 2.643 3.692 5.437 3,76 4,19 6,99 6,20 2.420 171 78 12 80 8 8.598 6.760 1.839 6.016 5.013 1.003 21.329 3.015
2009 810 67 33 114 400 55 195 21 25 31 32 17 9 5 6 22.037 9.490 3.949 3.333 5.265 3.304 3,89 5,29 8,50 7,91 2.143 191 54 11 80 9 9.146 6.938 2.208 6.380 5.284 1.096 23.720 3.559
2011 788 67 33 62 472 34 196 24 0 32 30 16 9 6 6 23.138 10.836 4.105 4.187 4.010 5.160 3,89 5,70 9,68 9,24 1.974 241 64 10 80 10 11.580 8.060 3.520 6.779 5.527 1.252 29.205 4.669
2013 799 69 31 66 463 28 217 25 0 31 32 15 9 7 6 26.484 10.718 4.483 6.132 5.151 6.994 3,59 5,14 10,89 10,58 1.921 270 76 8 82 10 12.010 8.333 3.677 6.810 5.491 1.320 31.019 4.884
Bron: CBS.
Verklaring van tekens