Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013


Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.

Gegevens beschikbaar: 1993 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet omdat de onderzoekspopulatie vanaf 2015 is herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de resultaten van 2015 en verder.

Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013

Perioden Musea (aantal) BedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenDirecte opbrengstenTotaal directe opbrengsten (mln euro) Directe opbrengstenPubliekinkomstenTotaal publieksinkomsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenDirecte opbrengstenSponsorinkomsten (mln euro) Directe opbrengstenOverige inkomstenTotaal overige inkomsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenIndirecte opbrengstenTotaal indirecte opbrengsten (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidTotaal subsidies overheid (mln euro) Subsidies overheidRijkTotaal rijkssubsidies (mln euro) Subsidies overheidRijkMin. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (mln euro) Subsidies overheidRijkOverige ministeries (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidProvincie (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidGemeente (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidLoonsubsidies/afdrachtskortingen (mln euro) Indirecte opbrengstenOverige subsidies en bijdragenTotaal overige subsidies/bijdragen (mln euro) Overige subsidies en bijdragenPublieke middelenTotaal publieke middelen (mln euro) Overige subsidies en bijdragenPublieke middelenEuropese projecten (mln euro) Overige subsidies en bijdragenPublieke middelenOverige publieke middelen (mln euro) Indirecte opbrengstenOverige subsidies en bijdragenPrivate middelen (mln euro) BedrijfskostenTotale bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen (mln euro) BedrijfskostenAankoop museumstukken (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat (mln euro) Saldo reserves/voorzieningen (mln euro) Saldo bijzonder baten/lasten (mln euro) Eind resultaat (mln euro)
1995 744 293 91 48 8 35 202 191 95 . . 15 81 . 11 . . . . 290 140 47 13 7 83 3 -4 . . -1
1997 942 284 91 51 8 32 193 180 82 . . 21 77 . 13 . . . . 283 147 40 14 8 74 1 -3 . . -2
1999 902 357 110 54 8 48 246 225 102 . . 17 102 4 21 . . . . 370 183 51 15 24 97 -13 -4 . . -17
2001 873 407 116 61 8 47 291 264 140 . . 16 104 4 27 . . . . 414 199 79 19 16 101 -7 -5 7 . -5
2003 828 475 127 64 10 53 347 313 168 . . 22 115 8 34 . . . . 502 227 97 24 34 120 -27 -5 7 . -25
2005 775 525 142 72 11 59 380 346 186 . . 28 126 6 34 . . . . 562 246 105 23 47 141 -37 -3 6 . -34
2007 773 604 167 82 15 70 436 384 213 . . 34 132 5 52 . . . . 687 268 122 25 92 180 -83 0 7 . -76
2009 810 704 196 95 19 82 508 440 231 . . 41 164 4 67 . . . . 702 304 145 29 24 199 2 3 13 . 18
2011 788 821 245 128 15 101 576 471 237 183 54 51 179 3 105 43 6 37 62 856 359 167 35 28 267 -35 -1 2 0 -35
2013 799 878 295 161 21 113 584 488 242 199 43 44 200 2 96 10 7 2 86 882 361 196 38 40 246 -4 -3 1 1 -4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens